Het IMBOR is een informatiemodel dat terreinbeheerders ondersteunt bij hun assetmanagement en bij de opzet en vulling van hun beheersystemen voor bijvoorbeeld weg- en groenbeheer. Met de lancering van IMBOR 2020 wordt een belangrijke stap gezet in de standaardisering van de digitale informatie-uitwisseling over objecten in de buitenruimte.

Het IMBOR 2020 is digitaal beschikbaar in 2 kennismodules:

  • Online Kennismodule IMBOR en IMWV Basis toont alle objecten.
  • ​Online Kennismodule IMBOR en IMWV Plus bevat als extra onderdeel ook de Datacatalogus Openbare Ruimte, een Access-database waarin het IMBOR is vastgelegd inclusief alle achterliggende tabellen en relaties.

Gelijktijdig met de lancering van het IMBOR 2020 als kennismodules, biedt CROW ook de eendaagse basiscursus IMBOR.

>  Meer informatie vindt u op de CROW-site.