Stappenplan Evaluatie GOW30 beschikbaar voor gemeenten

Stappenplan evaluatie GOW30 - cover rapport

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek verkeersveiligheid (SWOV) heeft een stappenplan gepubliceerd voor evaluatie van invoering van de zogeheten Gebiedsontsluitingsweg met een limiet 30 km/uur, kortweg GOW30. Een toenemend aantal gemeenten voert deze nieuwe wegcategorie in.  Ze vervangen de ’grijze wegen’ binnen de bebouwde kom, die zowel een verkeersfunctie als een verblijfsfunctie hebben. Die functievermenging is nadelig voor de verkeersveiligheid. Omvorming van grijze wegen naar GOW30 moet de veiligheid dus bevorderen. Het gepubliceerde stappenplan helpt gemeenten bij hun evaluatie.

In 2021 publiceerde CROW het Afwegingskader 30 km/uur.  Daarmee konden gemeenten wegen selecteren die in aanmerking komen voor omvorming tot GOW30. Het kenniscentrum CROW voor infrastructuur, openbare ruimte en verkeer en vervoer geeft dit jaar leiding aan het definiëren van de inrichtingskenmerken of -eisen voor een GOW30. Het Stappenplan Evaluatie GOW30 is een tool waarmee gemeenten kunnen vaststellen of de verkeersveiligheid daadwerkelijk is toegenomen. Het geeft ook inzicht in de vraag of eventuele aanvullende maatregelen nodig zijn. Volgens SWOV is het voor een goede evaluatie van belang dat gemeenten nu al starten met hun gegevensverzameling.

Resultaten delen

SWOV wil de resultaten van gemeentelijke evaluaties bundelen. Met een geaggregeerde landelijke analyse wil het de verkeersveiligheidseffecten bestuderen en zo nodig verdere aanbevelingen voor de inrichting doen. De stichting verzoekt gemeenten dan ook om de resultaten van hun evaluaties te delen.