bruggen en kademuren
Foto: Pixabay

Witteveen+Bos, Antea Group en de combinatie Arcadis-Fugro zijn door de gemeente Amsterdam geselecteerd om aan de slag te gaan met het herstel van bruggen en kademuren in het centrum van de stad. De partijen gaan samen met het gemeentelijke ingenieursbureau de komende tien jaar ‘over de volle breedte’ de ingenieursdiensten leveren, van onderzoek tot uitvoering.

Dat is vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) Ingenieursdiensten voor het programma Bruggen en Kademuren. De externe partijen schuiven aan als gelijkwaardige partners van dit grootscheepse programma om een significant deel van de ongeveer 850 bruggen en 200 kilometer kademuur te vervangen of te renoveren. Het gaat om een bedrag van naar schatting 30 miljoen euro per samenwerkingspartner, laten Arcadis en Fugro weten.

Factor 20
De ambitie is om het tempo in de aanpak van objecten aanzienlijk te versnellen. Hiermee volgt de programmaorganisatie van het programma Bruggen en Kademuren de aanbevelingen uit het rapport ‘Factor 20’ van de Commissie Civiele Constructies. Dat betekent niet alleen in een veel hoger tempo vernieuwen, maar ook bijvoorbeeld versneld de kennis over de objecten op orde brengen, levensduurverlengende maatregelen ontwikkelen en sneller in staat zijn tot het uitvoeren van veiligheidsmaatregelen. De scope van de samenwerkingsovereenkomst betreft alle typen ingenieursdiensten, zoals onderzoeken en analyses van de bodem, inspecties van de technische staat van objecten, conditionering, ontwerp, engineering, contractering, begeleiding van de uitvoering, adviezen over de programmering en ondersteuning bij innovatieve fieldlabs. “Met hun ervaring en expertise op het gebied van seriematig werken, standaardiseren en ook parametrisch ontwerpen zijn deze externe partijen een perfecte partner voor het gemeentelijke ingenieursbureau”, zegt Ivo Visser, verantwoordelijk directielid voor programmering, markt en versnelling van het programma Bruggen en Kademuren. “Dat is hun kracht en meerwaarde voor ons.”

Systeeminterventies
“Om de benodigde schaalsprong te maken is optimaliseren alleen niet genoeg, er zijn systeeminterventies nodig”, vervolgt Visser. “Met andere woorden: we moeten anders gaan werken. Seriematiger, met gestandaardiseerde werkpakketten en in een gestroomlijnde keten. We moeten alle schakels nauw op elkaar laten aansluiten. Daarvoor is een stabiele stroom van projecten nodig en een open en transparante manier van samenwerken, waarbij continu leren en verbeteren de norm is.”

Intensieve samenwerking
Lidewij de Haas, directeur business development van Arcadis noemt het “een moedige keuze” om zo’n langjarige samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de drie adviespartners. “Dit biedt een ideale voedingsbodem om optimaal samen te werken en leerervaringen te benutten”, zegt zij. Ook haar collega’s van Antea Group en Witteveen+Bos zijn zeer enthousiast over de beoogde samenwerkingsvorm. “Ingenieurswerk is mensenwerk”, zegt Otto Schepers, projectdirecteur bij Witteveen+Bos. “Door de komende jaren intensief samen te ontdekken en te leren, kunnen we stapsgewijs de zaken echt anders aanpakken en de benodigde versnelling realiseren.” Erik Deuring, voorzitter regieteam Antea Group, vult aan: “In deze samenwerking is het mogelijk om elkaar te leren kennen, gebruik te maken van elkaars kracht en daarmee de goede dingen te doen en continu te verbeteren.“