Duurzame renovatie stuwcomplex Soestwetering gereed

stuwcomplex Soestwetering
stuwcomplex Soestwetering na de renovatie, die werd uitgevoerd terwijl de stuw in bedrijf was | Foto: Dura Vermeer

Het stuwcomplex Soestwetering in Wijhe is duurzaam gerenoveerd. Het stuwcomplex in het gebied tussen het Overijssels kanaal en de Holterberg was verouderd en is gerenoveerd om het beheer van het waterpeil in de omgeving te borgen. De renovatie is going concern uitgevoerd.

Dit renovatietraject in gerealiseerd door een bouwteam van opdrachtgever Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD), ingenieursbureau Arcadis en aannemer Dura Vermeer. Deze partners hadden eerder meerjarig samengewerkt in bouwteams. Dat de samenwerking vruchtbaar was, bleek onder meer uit de  bijstelling van de originele eisen, na een gezamenlijke vraaganalyse. De vraag om een kantelstuw is omgezet in een dubbele-kabeltrommel-klepstuw. Deze oplossing bood een beter passend oplossing: minder ruimtebeslag, gelijkblijvende stroomsnelheid en bovendien lagere kosten.

Verduurzaming

Dura Vermeer stelt dat het ook aan het werken in bouwteamverband te danken is dat de scope van de renovatie werd verduurzaamd. Daarbij waren de ambities: ‘maximaal hergebruik’ en ‘zero emission’ leidend. “Doordat we al in een vroeg stadium betrokken waren, konden wij bij het bepalen van de uitvraag direct advies uitbrengen”, aldus de aannemer.

Gespecialiseerde inspecties maakten duidelijk dat een volledige vervanging van de stuw niet nodig was. Na renovatie kan de hoofddraagconstructie nog jaren mee. Daartoe zijn bijvoorbeeld de betonnen damwanden vervangen voor stalen exemplaren. Ook zijn de bestaande stalen damwanden onderwater geconserveerd met hydrofobe verf.

Zoals gezegd waren de kosten van het uiteindelijke renovatieplan lager. Daarnaast werd op deze wijze bespaard op primaire grondstoffen, en bijgevolg ook op CO2-emissie en transportbewegingen.

Samenwerkingspartners WDOD

Dura Vermeer verzorgde de renovatie van stuwcomplex Soestwetering als onderdeel van een meerjarige samenwerking tussen Waterschap Drents Overijsselse Delta en vier aannemers. Binnen deze samenwerking worden in vier bouwteams zestig stuwen en gemalen gerenoveerd, in een periode van vier jaar.