Knooppunt Lunetten | Foto: Harry van Reeken | Beeldbank Rijkswaterstaat

De snelweg A27 bij Amelisweerd in Utrecht gaat toch verbreed worden. Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen op 17 november bekendgemaakt. Ze heeft een nieuw Tracébesluit voor de aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht getekend. De rechter had het vorige Besluit vernietigd.
Op het traject van ruim 20 kilometer komen extra rijstroken. Daarnaast krijgt de A27 tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd gescheiden rijbanen. Zo rijdt het verkeer straks vlotter en veiliger door, aldus het Ministerie.

De aanpassing van de A27/A12 Ring Utrecht komt de verkeersveiligheid ten goede. Zo hoeft het verkeer minder van rijstrook te wisselen en komt er een nieuwe, veiligere verbindingsboog van de A28 naar de A27. Den Haag stelt dat de leefbaarheid voor omwonenden verbetert op een aantal plekken dankzij stiller asfalt en extra, hogere of langere geluidschermen. Naast instemming ondervindt de verbreding van de A27 echter ook flinke weerstand. Veel bewoners, politieke partijen en de gemeente Utrecht zijn tegen de verbreding, waar een deel van natuurgebied Amelisweerd voor moet wijken. Het kabinet geeft evenwel verkeersdoorstroming prioriteit en hoopt te kunnen volstaan met de aanleg van extra natuur. Over de snelweg A27 bij landgoed Amelisweerd komt tevens een groene overkapping die de verbinding tussen stad en het landgoed verbetert.

Stikstof
Eind 2019 leed het voornemen – waartoe ook de verbreding van de A12 bij Utrecht hoorde – schipbreuk, als gevolg van de stikstofproblematiek. De Raad van State blokkeerde het toenmalige Tracébesluit, omdat de vergunningen waren verleend op basis van het herroepen Programma Aanpak Stikstof (PAS). en dit bleek niet te deugen. Daarom werd het Tracébesluit, dat nodig is voor de verbreding, vernietigd.

Beroep
Nu is er dan een nieuw Tracébesluit voor de aanpassing van de A12 als de A27. Tegenstanders van de verbreding hebben al laten weten dat ze zich zullen blijven verzetten tegen de plannen en gaan in beroep tegen het nieuwe besluit. Dat is echter uitsluitend mogelijk voor hen die eerder een zienswijze op het ontwerp-tracébesluit hebben ingediend. Dit geldt ook voor belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij eerder geen zienswijze naar voren hebben gebracht.

Planning
Rijkswaterstaat bereidt de komende periode de aanbesteding van de verschillende contracten voor. Volgens de huidige planning wordt de nieuwe A27/A12 in 2029 opengesteld.