Lange horizontale tunnelboring succesvol

Nieuwe tunnelboormethode door TenneT over 2 kilometer beproefd

horizontale tunnelboring - foto van de pilotboring van TenneT
Het intrekken van de mantelbuizen | Foto TenneT - ©Chris Pennarts

In het laatste weekend van januari voerde TenneT een pilot uit met een nieuwe methode voor horizontale tunnelboring. Samen met aannemer NRG en onderaannemers Denys en Kouwenberg bracht de netbeheerder een elektriciteitskabel over bijna 2000 meter in de grond. Deze pilot slaagde, en de mantelbuis waarin de elektriciteitskabels komen te liggen, kon worden ingetrokken. Deze nieuwe boormethode werd nog niet eerder over deze afstand  toegepast en is daarmee een primeur. De boormethode ‘E-Power-Pipe’ is als proef ingezet op een deel van het tracé Tilburg Noord – Best. De horizontale tunnel ligt op ongeveer 2 meter diepte.

Nieuwe methode: E-Power-Pipe

Deze nieuwe E-Power-Pipe methode is ontwikkeld door het Duitse Herrenknecht. Hij maakt het mogelijk een afstand van zo’n 2 kilometer in één keer te boren. Een voordeel van deze techniek ten opzichte van andere boortechnieken is de korte reparatietijd bij een storing. Tot nu toe worden kabels op een diepte van 5 tot wel 25 meter aangelegd. Door de ondiepe ligging bij deze nieuwe boormethode is de kabel veel makkelijker te benaderen. Reparaties kunnen sneller, binnen 2 weken, plaatsvinden. Daardoor is de leveringszekerheid van elektriciteit aanzienlijk hoger en zijn de onderhoudskosten lager. Daarnaast – en minstens zo belangrijk – zorgt deze nieuwe methode voor minder overlast voor de omgeving.

Minder belastend voor omgeving en natuur

Hans van Tol projectmanager bij TenneT: “Samen met de markt is de afgelopen jaren gewerkt aan alternatieven voor de bestaande aanlegmethoden voor een hoogspanningsverbinding. Een van de resultaten is deze werkwijze. In de toekomst kunnen we hiermee tot mogelijk 5 kilometer in één keer horizontaal boren. Dit geeft minder overlast voor omwonenden en tracés kunnen mogelijk korter zijn. Dankzij deze methode belasten we de natuur en het landschap veel minder. Bovendien kan het werk ook sneller worden gedaan dan met bijvoorbeeld open ontgravingen. Een win-win situatie voor alle partijen.”

Optimale boortechniek per locatie

In het onderzoek naar diverse boortechnieken over lange afstanden werkte TenneT samen met aannemer Heijmans en kabelleverancier Prysmian. Al snel bleek dat er op het gebied van innovatieve boormethoden voor lange afstanden er geen ‘heilige graal’ is. Per situatie wordt welke boortechniek dáár het best past. Aspecten als omgeving, samenstelling van de bodem, maar ook de diameter van de kabel, en daarmee de grootte van de haspels, zijn van belang. Daarnaast spelen factoren als bereikbaarheid van de kabel bij storingen, het transport van kabels en mantelbuizen en het vervaardigen van mantelbuizen ter plaatse een rol. Samen met collega’s van TenneT Nederland en Duitsland leidde het onderzoek uiteindelijk tot een systeemontwerp voor ondergrondse boringen, met bijbehorende kabel en de boormethode ‘E-Power-Pipe’.

Pilot tracé Tilburg Noord – Best

De afgelopen maanden is intensief samengewerkt met TenneTs aannemer NRG, onderaannemers Denys en Kouwenberg en de collega’s van Herrenknecht. In deze pilot is voor het eerst over een dergelijke afstand een elektriciteitskabel met een horizontale boring in de grond aangebracht. Bas Swinkels, Innovation Manager TenneT: “We hebben de markt uitgedaagd met oplossingen te komen voor het aanleggen van langere tracédelen met een ondergrondse kabel. Daarbij hanteren we uitgangspunten als hinderbeperking en een acceptabel prijsniveau.
De energietransitie brengt veel uitdagingen met zich mee. Voor TenneT betekent dit bijvoorbeeld uitbreiding en verzwaring van het elektriciteitsnet om de hoge leveringszekerheid te behouden. In Duitsland en Nederland moet de komende 10 jaar minimaal 3000 kilometer (ondergrondse) kabel worden aangelegd. Deze werkzaamheden willen we uitvoeren met zo min mogelijk impact op de omgeving: stad, mens én (kwetsbare) natuur. Het in hoog tempo ondergronds brengen van bestaande en nieuwe verbindingen met deze nieuwe methode kan een goede oplossing zijn en heeft potentie voor de toekomst.”