zeekabel
Kabellegschip de Connector van aannemer Jan de Nul verbindt de zeekabel met het onderstel van het transformatorplatform van project Hollandse Kust (west Alpha) op 50 km voor de kust (foto: Flying Focus/TenneT).

Aannemer Jan de Nul Group heeft de eerste zeekabel getrokken tussen het strand van Heemskerk en het ‘stopcontact’ op zee dat windpark Hollandse Kust (west Alpha) moet verbinden met het vasteland.

In de afgelopen weken is met behulp van het kabellegschip Connector en het op afstand bestuurbare kabellegvoertuig UTV1200 ruim zestig kilometer kabel in de zeebodem gelegd tussen het strand van Heemskerk en het onderstel van het transformatorplatform op zee.

Afgedopt

Eerder vorig jaar trok Jan de Nul voor ‘west Alpha’ de twee zeekabels vanaf het strand van Heemskerk in de mantelbuizen onder de duinen door en werden de eerste kilometers kabels door de futuristisch ogende ‘Moonfish’ afgedopt in de zeebodem gelegd. Op zo’n vijf kilometer vanaf het strand haalde Jan de Nul medio december het afgedopte deel van de eerste kabel voor ‘west Alpha’ boven water. Aan boord van de Connector is het uiteinde vervolgens gekoppeld aan de kabel aan boord.

Onbemand kabellegvoertuig

Na de connectie door de Zuid-Koreaanse kabelfabrikant LS Cable & Systems is de kabel weer op de zeebodem gelegd. Tegelijkertijd verscheen het werkschip Adhémar de Saint-Venant van Jan de Nul voor de kust met aan boord het onbemande kabellegvoertuig de UTV1200. Zodra de Connector ging varen, wikkelde de kabel zich langzaam af van de grote draaitafel aan boord. Op korte afstand gevolgd door de Adhémar voor de besturing van de UTV1200, die de kabel vervolgens in de zeebodem legde.

Tweede kabel komt in het voorjaar

Medio augustus vorig jaar werd het stalen onderstel voor het transformatorplatform van TenneT op 50 kilometer voor de kust van Egmond op Zee op de zeebodem verankerd. Hier werd de eerste kabel de afgelopen dagen ingetrokken via het kabeldek. Komend voorjaar haalt Jan de Nul met behulp van het kabellegschip Isaac Newton het resterende deel voor de tweede zeekabel op in Zuid-Korea, zodat dit kabeldeel geïnstalleerd kan worden.

Bovenbouw

Deze zomer laat TenneT de kant-en-klare bovenbouw op het onderstel voor west Alpha plaatsen, zodat de netbeheerder vanaf volgend jaar windenergie aan land kan brengen. Daarmee is west Alpha het tweede ‘stopcontact’ voor windpark Hollandse Kust; in oktober 2022 werd al de bovenbouw op het onderstel voor windpark noord, voor de kust van Egmond aan Zee, geplaatst.