Ondergrondse gestuurde boringen in IJmond afgerond

9 km mantelbuis voor aansluiting van windparken op zee

Ondergrondse gestuurde boringen - foto 2 werknemers

Op het werkterrein van aannemer NRG bij de Velsertraverse kwam op 27 mei de veertigste en laatste mantelbuisstreng van ongeveer een kilometer weer boven de grond. Daarmee is na ruim 1,5 jaar een einde gekomen aan de ondergrondse gestuurde boringen in de regio IJmond. In opdracht van TenneT trok NRG ruim 9 kilometer aan mantelbuizen in de bodem waarin de elektriciteitskabels komen te liggen voor de aansluiting van de windparken op zee.

In de komende jaren sluit TenneT de windparken Hollandse Kust (noord) & (west Alpha) op zee aan op het landelijke elektriciteitsnet. Voor die verbinding is de NRG Group (Alsema, Denys en Van Vulpen) bezig met de aanleg van elektriciteitskabels tussen het strand bij Heemskerk/Wijk aan Zee en het netstation Beverwijk langs de snelweg A9. Vanaf het transformatorstation, dat in Wijk aan Zee wordt gebouwd, zijn ook de buizen voor het derde windpark (west Beta) al in de bodem gelegd.

Laatste boring

Met de intrek van deze laatste mantelbuisstreng tussen de werkterreinen aan de Leeghwaterweg en de Velsertraverse in Velsen-Noord zit de boorklus er voor de aannemerscombinatie NRG op. Nu alle lege mantelbuizen op een diepte van zo’n dertig meter in de bodem liggen, trekt NRG daar vervolgens de door TenneT geleverde elektriciteitskabels in.

Kabelverbinding

“Op de verschillende werkterreinen in de regio worden de kabeldelen in het komende half jaar door het Zuid-Koreaanse bedrijf Taihan aan elkaar verbonden”, zo laat NRG-projectmanager Mark de Bruijn weten. “Zodra die verbindingen klaar zijn, komen we terug om de werkterreinen weer te herstellen. Naar verwachting worden alle werkterreinen eind 2022 en begin 2023 hersteld.”

Vervolg

Onlangs maakte TenneT bekend dat NRG ook de toekomstige landverbinding voor (west Beta) zal aanleggen. Dick Vergoes Houwens, projectmanager Landkabel namens de netbeheerder is blij dat de samenwerking te zijner tijd een vervolg krijgt: “Bij de eerdere serie boringen onder de duinen door heeft het team van NRG uitstekend werk verricht. Hierbij gaat het om uniek en specialistisch werk dat om uiterste zorgvuldigheid vraagt. Dat hebben ze uitstekend gedaan en alles is met oog en oor voor de omgeving keurig binnen de strakke planning uitgevoerd.”