steil talud
De elektrische asfaltspreidmachine van KWS hoeft niet te worden omgebouwd: deze wordt enkel ingezet op de kruin van de dijk (foto: KWS).

Rondom de waterzuiveringsinstallatie in Andijk moet bouwbedrijf KWS werkzaamheden uitvoeren op een zeer steil talud, met soms een helling van 1:2 (doorgaans hebben dijken een talud met een helling van maximaal 1:3). De meeste machines zijn niet bestand om op zo’n steil talud te werken, daarom bouwt KWS speciaal voor dit project zijn machines om.

KWS werkt in Andijk onder andere aan het frezen en opbreken van de huidige (asfalt)dijkbekleding en het aanbrengen van ruim 10.000 ton waterbouwasfalt op de dijken rondom de spaarbekkens. Zusteronderneming Gebr. Van Kessel brengt als laatste nog een slijtlaag aan.

Vervuiling voorkomen

In de waterzuiveringsinstallatie van drinkwaterbedrijf PWN wordt oppervlaktewater gezuiverd tot drinkwater en in zo’n omgeving is het van groot belang dat er ‘schoon’ gewerkt wordt. Vervuiling van het water moet worden voorkomen. Het werken op het steile talud direct langs het water vormt hierbij volgens KWS een extra uitdaging. “Met onze ruime ervaring op dit gebied, zoals de werkzaamheden aan de Waddenzeedijk Texel, Ommelanderdiek én het steile talud van Circuit Zandvoort, zijn wij een specialist op dit gebied”, stelt KWS. “Dit doen wij door onder andere de inzet van extra personeel en materieel om materiaal te benevelen en op te zuigen, zodat we stofvorming minimaliseren.”

Asfalt over water

Om de hinder van transport binnen de dorpskern van Andijk te voorkomen, voert KWS al het asfalt (circa 10.000 ton) aan per schip. Ook alle vrijkomende bulkmaterialen worden afgevoerd per schip. Het project wordt bovendien CO2-neutraal uitgevoerd. Naast het asfalttransport over water (waarmee 34 procent CO2-uitstoot wordt bespaard ten opzichte van regulier vervoer) zet KWS op de kruin van de dijk de eigen elektrische asfaltspreidmachine in. “Daarnaast gebruiken we onze elektrische wals, is al het handgereedschap en klein materieel elektrisch én vervoeren we ons personeel elektrisch over het terrein. Het resterende materieel dat niet elektrisch is, draait op HVO100 biodiesel. De minimale uitstoot vanuit dit materieel compenseren wij, waardoor een CO2-neutrale uitvoering is geborgd.”