Heijmans
Het groot onderhoud aan de A79 is afgerond (foto: Heijmans).

Het operationeel resultaat van bouwonderneming Heijmans stijgt naar verwachting met minimaal 20 procent t.o.v. 2020, bij een vergelijkbare omzet. Ook op netto-basis verwacht Heijmans een stijging, daar waar de belastingdruk in 2020 nagenoeg nihil was. Met name het onderdeel Infra levert dit jaar een uitstekende prestatie, mede doordat een aantal grotere werken succesvol worden opgeleverd.

Kernpunten

• Zeer sterke projectresultaten bij licht lager volume in derde kwartaal.
• Orderportefeuille in derde kwartaal met € 2,0 miljard op niveau en goed gespreid.
• Cashpositie blijft zich sterk ontwikkelen.
• Onderliggende winst voor de aftrek van interest, belastingen, afschrijving en afboekingen stijgt dit jaar naar minimaal € 100 miljoen, bij vergelijkbare omzet.

‘Projecten onder controle’

Bestuursvoorzitter en ceo Ton Hillen: “De sterke operationele resultaten hebben zich in het derde kwartaal verder doorgezet. De projecten in uitvoering zijn onder controle en richting voltooiing zien we dat projectresultaten overwegend verbeteren. Dat vertaalt zich naar een verhoogde winstverwachting voor heel 2021. Het operationeel resultaat van Heijmans stijgt naar verwachting met minimaal 20 procent ten opzichte van 2020, bij een vergelijkbare omzet. Ook op netto-basis verwacht ik een stijging, daar waar de belastingdruk in 2020 nagenoeg nihil was. Met name het onderdeel Infra levert dit jaar een uitstekende prestatie, mede doordat een aantal grotere werken succesvol worden opgeleverd. De verdere professionalisering van ons risicomanagement stelt ons in staat bij tenders een goede balans te vinden tussen risicoacceptatie en verdienvermogen. De verbeterde resultaatverwachting uit zich in een blijvend sterke cashontwikkeling.”

‘Orderportefeuille blijft op niveau’

“Vooruitkijkend toont het orderboek een goede spreiding tussen grote en kleinere werken en is ook het aandeel recurring business vergroot”, vervolgt Hillen. “Met 2,0 miljard euro blijft de orderportefeuille op niveau. We blijven uiteraard alert op stijgende inkoopprijzen en beschikbaarheid van arbeid, materieel en materialen. Branchebreed kijken we met belangstelling uit naar de contouren die het nieuwe kabinet ons geeft als het gaat om te nemen maatregelen op de woningmarkt en het urgente stikstofdossier. Op basis van de goede prestaties en het orderboek kijk ik met vertrouwen uit naar volgend jaar.”

Infraprojecten

Op gebied van Infra is in het derde kwartaal het groot onderhoud aan de A79 afgerond. Bij het werk aan de A12 gaf Rijkswaterstaat Heijmans de gelegenheid om negen dagen aaneengesloten 24/7 veilig en efficiënt te kunnen werken. In Amsterdam is bij een spoorwegonderdoorgang een tussenwand geplaatst die uit 75 procent gerecycled beton bestaat, wat Heijmans een belangrijke stap noemt op weg naar een duurzame betonketen.