Apeldoorn-Twello - foto van asfalteren door Heijmans-werkploeg
© Rjkswaterstaat

Heijmans heeft de projectopdracht voor verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Twello verworven. Met het gegunde project is een omzet van ongeveer 150 miljoen gemoeid. De werkzaamheden starten dit najaar. De beoogde openstelling van de weg vindt plaats in het voorjaar van 2025.

De opdracht behelst 14 kilometer snelweg. Na verbreding van het traject Apeldoorn-Twello zal de A1 in beide richtingen deels drie en deels vier rijstroken tellen. Behalve de remake van de snelweg vallen onder het project aansluitingsconstructies: de reconstructie van knooppunt Beekbergen, aansluiting Voorst, aansluiting Twello. Ook de aanleg van de parallelstructuur tussen het knooppunt en aansluiting Voorst hoort tot het project dat Rijkswaterstaat aan Heijmand heeft gegund. Daarnaast krijgt het onderliggende wegennet een aantal aanpassingen en gaan twee verzorgingsplaatsen op de schop.

Vervolg op project Azelo

Heijmans realiseerde recent ook de verbreding van snelweg A1 tussen Twello en knooppunt Azelo. De upgrade van de A1 is in 2020 versneld in de markt gezet om de GWW-sector te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De bouwer laat weten dat hij voor deze aansluitende opdracht voor het traject Apeldoorn-Twello hetzelfde team inzet. Zo blijven de ervaringen behouden om opnieuw te gebruiken.

Economische impuls

Het werk wordt gerealiseerd om vertraging voor het toenemende (vracht)verkeer op de A1 te voorkomen. De A1 is een belangrijke verbinding tussen economische regio’s in en buiten Nederland. Uitbreiding van de weg zorgt dan ook voor een economische impuls voor de regio. Rijkswaterstaat werkt hiervoor samen met de provincies Overijssel en Gelderland en de Cleantech Regio.

Duurzaamheid

Rijkswaterstaat het project zodanig gegund, dat het past binnen de ambitie om uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te zijn en circulair te werken. Heijmans Infra geeft hier invulling aan door onder meer het toepassen van nieuwe technieken, hergebruik van materiaal en inzet van emissieloos materieel.