Primeur met hoogwaardig circulair beton aan Contactweg Amsterdam

circulair beton - artist impression van de spooronderdoorgang aan de Contactweg in Amsterdam
De spooronderdoorgang aan de Contactweg in Amsterdam | Beeld: Gemeente Amsterdam

In Amsterdam is op 9 september een tussenwand geplaatst die bestaat uit 75 procent gerecycled beton. Dat gebeurde bij de spoorwegonderdoorgang die in aanbouw is aan de Contactweg. De secundaire grondstoffen zijn afkomstig van project Buiksloterham, elders in Amsterdam. Het gaat om een pilot van Gemeente Amsterdam, ProRail en Heijmans. Dit circulair beton en de samenwerking zijn belangrijke stappen naar een duurzame betonketen.

Beton staat bekend als een milieuvervuilend product. Het gebruik van cement bepaalt een groot deel van die vervuiling. Door cement terug te winnen en te recyclen, wordt een groot gedeelte van de milieubelasting bespaard. Nieuwe scheidingstechnieken van betonleverancier Rutte Groep maken het mogelijk de oorspronkelijke grondstoffen van beton (zand, grind en cement) terug te winnen. Deze losse producten zijn vervolgens bruikbaar om opnieuw een betonmengsel te maken.

Ruim een kwart emissiereductie

Met secundair cement in combinatie met gerecycled zand en grind heeft het project aan de Contactweg een primeur. Het is nog niet eerder voorgekomen dat er bij gerecycled gewapend beton zo’n hoog percentage aan gerecycled cement is gebruikt. Naar verwachting bespaart dit project daarmee 27 procent CO2-uitstoot en 26 procent MKI (milieukostenindicator).

Monitoring

Bij dit project is beton toegepast dat bestaat uit 100 procent gerecycled grind, 50 procent gerecycled zand en 15 procent gerecycled cement. Dit leidt tot een secundaire samenstelling van 75 procent. De komende vijf jaar monitort Heijmans hoe het circulair beton zich tijdens verschillende weersomstandigheden gedraagt.

Bouwproject Contactweg

Bij de Contactweg komt een onderdoorgang voor (vracht)auto- en fietsverkeer die aansluit op de Nieuwe Hemweg. Het verkeer kan via de onderdoorgang naar de A10. Aan het eind van 2021 is de onderdoorgang gereed voor gebruik.

Ambitie

Adrie van der Burgt, adviseur duurzaamheid bij Heijmans: “Heijmans heeft de ambitie om vanaf 2023 volledig circulair te bouwen. Hierbij staat het beperken van primaire grondstoffen en hergebruik centraal. Om dat waar te maken, moeten we samenwerken met onze opdrachtgevers en partners en nieuwe technieken omarmen. We zetten met dit circulair betonmengsel een grote stap naar een duurzame toekomst en een gezonde leefomgeving.”

>  Lees hier meer infra-nieuws