Illustratie: Rijkswaterstaat

De onafhankelijke beoordelingscommissie van de Strategic Business Innovation Research (SBIR) Circulaire Viaducten heeft de namen bekendgemaakt van de drie consortia die zijn geselecteerd voor de ontwikkeling van prototypes. De gelukkige winnaars zijn: ViCi (modulaire boogconstructie, terugwinbare onderbouw), Nebest (Closing the loop) en Royal HaskoningDHV (hergebruik prefabliggers). Zij zijn geselecteerd uit een shortlist van tien consortia.

In maart rondden tien consortia de fase van de haalbaarheidsonderzoeken af. De resultaten daarvan zijn op 24 maart in een kennisdeelsessie gepresenteerd aan diverse projecten van Rijkswaterstaat. Vervolgens mocht de beoordelingscommissie aan de slag om drie consortia te selecteren op basis van drie beoordelingscriteria: (technische) haalbaarheid, economisch perspectief en impact van de oplossing. Voor de drie ‘winnaars’ is er in de SBIR Circulaire Viaducten een investeringsbudget beschikbaar voor te realiseren prototypes.

Startbijeenkomst
In mei is er een startbijeenkomst met de drie geselecteerde consortia. Rijkswaterstaat zal in samenwerking met deze consortia tot een prototype circulair viaduct proberen te komen. Tijdens dit co-creatietraject zal de kenniscommunity van de Open Leeromgeving Circulaire Viaducten & Bruggen (een samenwerking tussen Rijkwaterstaat en De Bouwcampus) centraal blijven staan om het ontwerpen van circulaire viaducten verder te ontwikkelen. Hierin wisselen marktpartijen, overheden en kennisinstellingen kennis en ervaringen uit over het circulair bouwen van viaducten en bruggen.

Transitie staat voorop
Binnen de SBIR Circulaire Viaducten staat de transitie naar circulair bouwen voorop, niet het individuele project. Opdrachtnemer en opdrachtgever hebben volgens Rijkswaterstaat op een unieke manier samengewerkt. Het streven is om zo veel mogelijk op basis van open source informatie te delen. Consortia zijn dan ook hoger beoordeeld bij het verstrekken van een open licentie.

Rijkswaterstaat als launching customer
De onafhankelijke beoordelingscommissie bestaat uit: Andrea Chao (advocaat, Simmons & Simmons), Mark Huijbregts (hoogleraar Integrale Milieu-analyse, Radboud Universiteit Nijmegen), Harald Versteeg (transitiemanager, de Bouwcampus), Robert de Roos (topadviseur Techniek, Rijkswaterstaat), Frederieke Knopperts (programmamanager Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur, Rijkswaterstaat) en Nils de Witte (Lecturer Strategy and Entrepeneurship, Hogeschool Utrecht). Commissielid Andrea Chao stelt dat de impact van SBIR groot is: “Rijkswaterstaat handelt als een launching customer voor circulaire viaducten via het organiseren van deze SBIR én beïnvloedt de ontwikkeling van circulair denken tot ver buiten de grenzen van de infrasector. De impact van deze SBIR is niet te overschatten: deze SBIR heeft zonder meer deze tien deelnemers een boost gegeven om hun innovaties verder te ontwikkelen. Ik heb er alle vertrouwen in dat de partijen die niet zijn geselecteerd, hun ambities niet laten temperen. De achterliggende gedachtes en creativiteit bij deze innovaties kunnen ook toepasbaar zijn buiten het areaal van Rijkswaterstaat en in sommige gevallen zelfs buiten de infrasector.”

‘Dialoog blijven zoeken’
“Denk daarbij vooral aan uiterst innovatieve marktbenaderingen, out-of-the box kijken naar uitdagingen en discipline-overstijgend samenwerken”, vervolgt hij. “Zonder meer zal deze creativiteit andere partijen inspireren die willen bijdragen aan een circulaire economie. Het is daarom mooi om te zien dat de deelnemers aan de SBIR aandacht vragen voor hun ontwikkelingen via (social) media. Ik roep hen op dat vooral te blijven doen, en daarmee de dialoog binnen én buiten hun eigen werkgebied te blijven zoeken. Mijn verwachting is dan ook dat deze SBIR een behoorlijk sneeuwbaleffect zal hebben, tot buiten de infrasector.”

Programma voor de gehele keten
Rijkswaterstaat heeft al laten weten de inbreng van álle tien de deelnemers te willen benutten. Het beschikbare investeringsbudget is weliswaar voor de drie prototypes, maar de ambitie van Rijkswaterstaat gaat verder: “Ook de zeven andere consortia die een haalbaarheidsonderzoek hebben gedaan – Arcadis Nederland, Heijmans Infra, Max Bogl Nederland, Mobilis, BESIX S.A, Studio RAP en Witteveen+Bos –, hebben interessante voorstellen ingediend die een bijdrage leveren aan de transitie naar circulair werken. Om de kennis en expertise van alle overige aanbiedingen die binnen de SBIR zijn ingediend te benutten en door te ontwikkelen, wordt binnen het transitiepad kunstwerken aan een programma gewerkt om met de gehele keten het circulariteitsvraagstuk verder aan te vliegen.”

Meer informatie
Op de webpagina SBIR Circulaire Viaducten is meer informatie te vinden over het proces van de SBIR en de volgende stappen.