De haven van Hengelo wordt, evenals de havens van Almelo en Enschede, via het Twentekanaal beter bereikbaar voor klasse Va-schepen met een laadvermogen van 3000 ton (foto: Rijkswaterstaat).

De bouwcombinatie Van Oord-Hakkers-Beens gaat de laatste fase van de verruiming van de Twentekanalen uitvoeren. Rijkswaterstaat heeft de plannen van de marktpartijen die op het project inschreven, naar eigen zeggen beoordeeld op samenwerking, planning, robuustheid van de oeverconstructies en duurzaamheid. Op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding heeft de dienst vervolgens de Combinatie Van Oord-Hakkers-Beens geselecteerd.

Op 28 oktober zetten plaatsvervangend directeur-generaal van Rijkswaterstaat Patricia Zorko en Van Oord-directeur Richard Brouwer hun handtekening onder het contract. De werkzaamheden starten in het voorjaar van 2021 en de verruiming van het Twentekanaal is volgens de huidige planning eind 2022 gereed. De inschrijfsom voor het contract bedraagt ruim 100 miljoen euro.

Tweede en laatste fase
De Twentekanalen bestaan uit de hoofdtak vanaf de IJssel naar Enschede en de zijtak van Delden naar Almelo. Het gegunde contract behelst de tweede en laatste fase van de verruiming. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het vervangen van de huidige damwanden over een lengte van 35 km, het verruimen van het kanaal en het aanbrengen van een zelfdichtende laag voor de grondwaterbeheersing in de omgeving van de Twentekanalen.

Grotere schepen
Door het verruimen van de vaarweg kunnen grotere schepen straks veiliger en vlotter doorvaren. Hierdoor zijn de havens van Almelo, Hengelo en Enschede via het Twentekanaal beter bereikbaar voor klasse Va-schepen, met een laadvermogen van 3000 ton. Dit moet een stimulans zijn voor de regionale economie. Bovendien speelt hier volgens Rijkswaterstaat een duurzaamheidsaspect. Grotere schepen op het kanaal betekent immers minder vrachtwagens op de weg, dus minder uitstoot van CO2 en stikstof.

Hernieuwde aanbesteding
Tijdens Fase 1 is het kanaal tussen Eefde en Delden al verruimd en bij Eefde ligt sinds april 2020 een tweede nieuwe sluiskolk. Deze tweede fase van de verruiming is het sluitstuk van het project. Eerder was deze tweede fase in 2016 – voorlopig – gegund aan de combinatie Boskalis en Van den Herik, maar Rijkswaterstaat had geen vertrouwen in een goede uitvoering. De aanbesteding is vervolgens in een nieuwe contractvorm op de markt gebracht. De reden voor de hernieuwde aanbesteding was dat tijdens de onderbouwingsfase in 2017 was gebleken dat er nog te veel onzekerheden bestonden over de beheersing van de grondwaterstanden, de staat van de damwanden en de risicoverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.