Constant verkeerslawaai vergroot dementie-risico

constant verkeerslawaai - foto geluidsscherm langs de snelweg

Mensen die wonen bij constant verkeerslawaai, bijvoorbeeld dichtbij een snelweg, lopen een groter risico op dementie dan mensen met rustige woonsituaties. Dat is de uitkomst van Deens wetenschappelijk onderzoek, verricht door onderzoekers van de Syddansk Universitet in Odense. Volgens de studie, die is gepubliceerd in the British Medical Journal, verklaart constante blootstelling aan verkeerslawaai vijftien procent van alle gevallen van dementie.

Het gaat om een zeer omvangrijke studie, waarbij de gegevens van bijna twee miljoen Deense 60-plussers werden geanalyseerd. Dat gebeurde in de jaren 2004 tot 2017. Van de onderzoekspopulatie leden circa 100.000 mensen aan dementie. Voor alle woonadressen van de deelnemers aan de studie berekende het onderzoeksteam de blootstelling aan auto- en spoorweglawaai, rekening houdend met factoren als de vorm van het woongebouw en de verdieping waarop de deelnemer woonde.

Drempelwaarde

Er gold een drempelwaarde van 55 dB om te worden aangemerkt als ‘permanent blootgesteld aan lawaai’. Die norm is in overeenstemming met de maximumwaarde is die door de WHO wordt aanbevolen bij constante blootstelling aan geluid. De definitie vergde voorts dat de mensen tien jaar in hetzelfde huis hebben gewoond.

De genoemde waarde van 55 dB is zeer plaatsgebonden. Twee locaties op enkele meters afstand van elkaar kunnen al een flink verschil in geluidsbelasting hebben. Constant verkeerslawaai is schadelijk voor de gezondheid. Het verstoort de nachtrust en bevordert de aanmaak van stresshormonen. Die laatste kunnen de bloedvaten en het immuunsysteem aantasten en ontstekingsprocessen veroorzaken – dat zijn gekende voorlopers van latere dementie.

1 op de 5 Europeanen at risk

Naar schatting een op de vijf Europeanen heeft zo’n woonsituatie met constant lawaai van 55 dB of meer. Lawaai is na luchtvervuiling de grootste milieu-risicofactor van Europa, zo schrijven de onderzoekers in hun artikel ‘Noise exposure and dementia: a rising concern in ageing populations’ in BMJ.