COB Tunneloverzicht vernieuwd

COB Tunneloverzicht - screenshot
Het COB Tunneloverzicht

Het tunneloverzicht op de website van het COB is vernieuwd. Het overzicht, dat samenhangt met het COB tunnelprogramma, is er niet voor niets: de komende jaren moet de sector hard aan de slag om alle tunnels veilig en betrouwbaar te houden. Om nieuwe tunneloverzicht maakt inzichtelijk om hoeveel werk het precies gaat, en hoe de fasering van de totale renovatieopgave eruitziet.

Het COB tunneloverzicht bevat nu meer gedetailleerde informatie over de renovatiestatus van tunnels in Nederland en Vlaanderen. Zo is te zien dat veel projecten in 2022 starten met de ontwerpfase van hun renovatie. In 2027 is er vervolgens een piek in de uitvoering. In het overzicht kan de gebruiker de naam van een tunnel aanklikken om een overzicht te verkrijgen van de ligging, de locatie, openstelling, vervoermiddelen die de tunnel kunnen gebruiken en de beheerder.

Deze website is gemaakt door het Nederlands kenniscentrum voor ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik (COB). Doordat het overzicht samenhangt met het tunnelprogramma van het COB-netwerk, staan er vooralsnog alleen tunnels in met een gesloten deel van meer dan 250 meter. Buiten scope vallen bijvoorbeeld aquaducten, leidingentunnels en onderdoorgangen.

De inhoud is met zorg verzameld, zo stelt het COB. Er ligt echter geen werkorganisatie met continue screeningstaak onder de dataverzameling. De aanlevering van gegevens voor het COB Tunneloverzicht vindt plaats vanuit het netwerk. Het COB doet dan ook een oproep aan gebruikers van het overzicht om eventuele omissies te melden via info@cob.nl

>  Hier vindt u het COB Tunneloverzicht