Foto: WDODelta

Bij de renovatie van gemaal Vilsteren in Overijssel koos Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) samen met GMB en leverancier New Horizon voor circulair beton. Daarmee is het gemaal één van de eerste gemalen in Nederland waarbij dit duurzame beton wordt gebruikt. 

“Daar zijn we erg trots op”, zegt Roel van der Horst van het waterschap. “Hergebruik van grondstoffen is duurzaam, in principe is dat de basis van circulariteit. Het is even omdenken in projecten. We moeten het gebruik van grondstoffen reduceren. Daar draagt dit project aan bij.”

Niet slopen maar oogsten

Voor de renovatie van gemaal Vilsteren werd New Horizon ingeschakeld. Onder het motto ‘Wij slopen niet, wij oogsten!’, brengt dit bedrijf, samen met de Rutte Groep, circulair beton op de markt. Boaz Wasser, circular-supplyspecialist bij New Horizon: “We noemen dat beton Urban Mining Concrete. We maken hierbij gebruik van de Smart Liberator: een innovatieve betonverwerkingstechniek die bij de ontmanteling van gebouwen de oorspronkelijke, zuivere primaire bestanddelen uit geoogst beton (zand, grind en cement) herwint. Van deze herwonnen grondstoffen produceren we vervolgens nieuw circulair stortbeton.”

‘Samenwerken met de markt’

Marion Wichard, bestuurslid en portefeuillehouder Duurzaamheid bij WDODelta: “We zetten nieuwe manieren in om milieuvriendelijk en duurzaam onze taken uit te voeren. Door inzet van zonne- en windenergie en energie uit (riool)water werken we aan onze ambitie om in 2025 energieneutraal te zijn. Daarnaast willen we meer en meer een bijdrage leveren aan de circulaire economie. Dat kan alleen als we samenwerken met de markt. De toepassing van dit circulaire beton past dus uitstekend bij onze aanpak en ambities. Dit is een klasse-voorbeeld!”

Vilsteren voldeed niet meer aan de eisen

Gemaal Vilsteren is één van de ongeveer 360 gemalen binnen het werkgebied van WDODelta. Het waterschap renoveert of vervangt gemiddeld eens in de 25 jaar de gemalen. Gemaal Vilsteren voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd en wordt daarom gerenoveerd.

Gemaal Vilsteren
Foto: WDODelta