Vlnr: Cees de Wijs, Barbara Visser, Nyckle Sijtsma (foto: Rijkswaterstaat).

Demissionair minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat verrichtte op 27 september de officiële starthandeling voor de aanleg van de Innovatiestrook A58 Kloosters bij Oirschot. Deze Innovatiestrook is bedacht door Nyckle Sijtsma en wordt een testlocatie voor duurzame wegenbouw. Het is een project van Rijkswaterstaat en VolkerWessels-onderneming Gebr. Van Kessel, in nauwe samenwerking met KWS.

Al in 2018 gaf Vissers voorgangster, minister Cora van Nieuwenhuizen, aan dat de A58 tussen Breda en Eindhoven de ‘slimste snelweg van Europa’ zou worden. Volgens Van Nieuwenhuizen gaf de geplande verbreding van de snelweg (van 2×2 naar 2×3 stroken) een uitgelezen kans om te experimenteren met nieuwe technologieën. De bedoeling is slimme en duurzame technieken toe te passen om de weg klaar te maken voor een toekomst met zelfrijdende auto’s en vrachtwagens. Zo zijn er bijvoorbeeld plannen om de weg te voorzien van flexibele wegbelijning en een verschuivende vangrail, waarmee het aantal rijbanen kan worden aangepast aan de drukte op de weg. Daarnaast wordt gekeken naar mogelijkheden om duurzame energie op te wekken met de weg. Demissionair minister Visser voegde daar bij de officiële start van de Innovatiestrook ook nog de circulariteit aan toe: “Om de impact op het klimaat zo klein mogelijk te houden, willen we in 2030 energieneutraal zijn en circulair werken, terwijl we doorwerken aan wegen die Nederland in beweging houden. De resultaten van de Innovatiestrook helpen hierbij.”

Eerste deelproject InnovA58
De verbreding van de A58 heeft de projecttitel InnovA58 gekregen. InnovA58 is een deelprogramma van SmartwayZ.NL, een innovatief mobiliteitsprogramma waarin overheden, bedrijven en kennisinstellingen samen werken aan een vlot, veilig en slim mobiliteitsnetwerk. De Innovatiestrook A58 Kloosters is het eerste deelproject van dit project in realisatie. De strook wordt een testlocatie voor duurzame wegenbouw: ervaringen die hier worden opgedaan, moeten bijdragen aan de ontwikkeling en toepassing van innovaties bij de A58-wegverbreding en andere wegenprojecten. Aannemer Gebr. Van Kessel bouwt niet alleen de Innovatiestrook, maar past ook, samen met diverse ketenpartners en KWS Infra Eindhoven, een groot pakket aan circulaire producten en eigen innovaties toe. In het tweede kwartaal van 2022 moet de Innovatiestrook gereed zijn.

Wedstrijd gewonnen
Nyckle Sijtsma, de bedenker van de Innovatiestrook A58, was zichtbaar onder de indruk van de officiële starthandeling: “Het is nog wat onwerkelijk dat de realisatie van de Innovatiestrook nu echt gaat gebeuren. Het voelt krachtig dat we met zijn allen gaan werken aan een bijzonder stukje weg in Nederland. Ik wens dat we met de experimenten hier nieuwe inzichten ontwikkelen voor de transformatie naar duurzame mobiliteit. Innovatie is de weg vooruit.” Als student industrieel ontwerpen aan de TU in Delft deed Sijtsma drie jaar geleden mee aan een wedstrijd waarbij mensen ideeën konden aandragen om het ministerie van IenW en Rijkswaterstaat duurzamer te maken. De Fries stelde voor om een permanente testlocatie in te richten, aangelegd bij een bestaande snelweg, toegankelijk voor het gewone dagelijkse verkeer. Sijtsma won de wedstrijd, kreeg de kans om zijn plannen te promoten en kreeg een tijd later een telefoontje van Rijkswaterstaat dat zijn vinding zou worden verwezenlijkt bij de A58 in Oirschot.

Emissieloos werken
Cees de Wijs, de ceo van VolkerWessels Infrastructuur: “Bij dit project werken we met een aantal bewezen duurzame en circulaire toepassingen en innovaties, zoals de inzet van elektrisch materieel, en krijgen we ook de gelegenheid om een groot aantal nieuwe of aangepaste methodes te testen. De kennis en ervaring die we bij deze teststrook opdoen zullen een boost geven aan de ambitie om emissieloos te werken, bij de verbreding van de A58 maar ook bij andere projecten.”

Bij de starthandeling werd een elektrische wals in gang gezet waarmee de zero-emissie bouwplaats officieel werd geopend. Gebr. Van Kessel wil tijdens de bouwwerkzaamheden van de strook geen CO₂ uitstoten. Dat wordt onder andere mogelijk door de inzet van elektrisch materieel en materieel op schone brandstoffen (tank-to-wheel principe).

Innovatiestrook