Sluis Weurt
De Oostkolk van Sluis Weurt, met de kenmerkende roldeuren. Links zijn de hefdeuren van de Westkolk zichtbaar (foto: Rijkswaterstaat).

Rijkswaterstaat voert tussen 12 april en 8 mei groot onderhoud uit aan sluis Weurt. Tot en met 28 april worden de sluisdeuren gerenoveerd, daarna zijn de sluisbruggen aan de beurt. De werkzaamheden zijn onderdeel van levensduurverlengend onderhoud aan het gehele sluiscomplex Weurt, dat vorig jaar begonnen is en nog enkele jaren duurt. Voor zowel het scheepvaartverkeer als het wegverkeer brengen deze werkzaamheden hinder met zich mee.

In de Westkolk van Sluis Weurt wordt de middelste hefdeur uit het sluishoofd gehesen voor renovatie elders. Daarna vervangt Rijkswaterstaat de vangrail waarlangs deze deur op en neer beweegt en worden de uitklimladders vervangen. De Westkolk is hiervoor gestremd van dinsdag 12 april en met vrijdag 22 april. Tijdens deze stremming is de Oostkolk beschikbaar voor de scheepvaart, al moet die rekening houden met beperkte hinder.

Oostkolk

Vanaf 23 april verplaatsen de onderhoudswerkzaamheden zich naar de Oostkolk. Daar wordt de middelste roldeur uit het sluishoofd gevaren voor renovatie in het deurendok van het sluiscomplex. Daarnaast vervangt Rijkswaterstaat de uitklimladders en vinden herstelwerkzaamheden plaats aan het hout van het remmingwerk, waarmee schepen afremmen als ze de sluis naderen. De Oostkolk is gestremd van zaterdag 23 april tot en met donderdag 28 april. Tijdens deze stremming is de Westkolk beschikbaar voor de scheepvaart. Wel moet het scheepvaartverkeer rekening houden met beperkte hinder.

Sluisbruggen

Als onderdeel van het groot onderhoud aan het gehele sluiscomplex Weurt vervangt Rijkswaterstaat vervolgens de slijtlagen op de bruggen over de sluis. Deze sluisbruggen zijn daarom afgesloten voor gemotoriseerd wegverkeer van donderdag 28 april tot en met zondag 8 mei. Er is een omleiding beschikbaar. Voor fietsers blijft steeds één van de twee fietsstroken open. Tijdens deze werkzaamheden zijn er geen beperkingen voor de scheepvaart.

29.000 schepen per jaar

Rijkswaterstaat geeft sluiscomplex Weurt (evenals sluiscomplex Heumen) momenteel een stevige onderhoudsbeurt. Die is nodig omdat sommige onderdelen het einde van hun technische levensduur naderen. Het meest urgente onderhoud vanuit veiligheid en beschikbaarheid is in 2020 uitgevoerd. Vorig jaar is gestart met levensduurverlengend onderhoud. Sluis Weurt is de verbinding tussen het Maas-Waalkanaal en de Waal. Het complex bestaat uit twee schutsluizen: de Oostkolk (aangelegd tussen 1923 en 1928) met roldeuren en de Westkolk (1975) met hefdeuren. Jaarlijks passeren circa 29.000 binnenvaartschepen sluiscomplex Weurt.