Zandsuppletie voor Zeeuwse stranden

Zandsuppletie - foto baggerschip voor zandsuppletie Zeeland 2018
Baggerschip voor de kust van De Banjaard (Onrustpolder) bij vorige suppletie in 2018, met pijpleiding naar het strand | Foto: Rijkswaterstaat

Op 25 april is Rijkswaterstaat gestart met kustonderhoud op het strand bij Breezand (Walcheren). Op 16 mei volgt het strand van De Banjaard (Noord-Beveland). Zandsuppletie houdt de kustlijn op zijn plaats en beschermt het achterland weer optimaal tegen de zee. De operaties duren tot begin juni.

Bij Breezand en De Banjaard verdwijnt veel zand; vooral via de geul die hier vlak voor de kust ligt, de ‘Schaar van Onrust’. Omdat het strand en de duinen de belangrijkste zeewering zijn, moeten de stranden om de paar jaar worden onderhouden door er extra zand op aan te brengen.
Om de kustlijn bij Breezand op zijn plaats te houden brengt Rijkswaterstaat 500.000 kuub zand aan rond strandopgang de Zandput. Op het strand voor De Banjaard (Onrustpolder) gaat het om 370.000 kuub, te storten tussen de Veersegat Dam en de Oosterscheldekering. Bij De Banjaard is in 2018 ook al zand gesuppleerd.

Hoe werkt zandsuppletie?

De zandsuppletie wordt uitgevoerd door aannemer Boskalis. Een baggerschip zuigt het benodigde op ruim 10 km uit de kust op. Het schip vaart daarna naar de kust en sluit aan op een tijdelijk geplaatste pijpleiding. Door die pijp wordt het zand naar het strand geperst, waar bulldozers en shovels het verder verspreiden. De wind zorgt vervolgens voor de verstuiving naar de duinen, en dan is de kust weer voor een aantal jaren verstevigd.

Toegankelijkheid van het gebied

De werkzaamheden gaan tot begin juni 24/7 door. In die periode blijven het strand en de zee toegankelijk voor recreanten. Wel is telkens het stranddeel waar gewerkt wordt afgezet en gesloten.  Watersporters moeten minimaal 300 m afstand houden tot het baggerschip.

> Hier leest u meer over kustonderhoud