Zandsuppletie voor strand Katwijk aan Zee

zandsuppletie - foto persleiding die zand op het strand brengt
Foto: Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat brengt vanaf september 2022 tot eind februari 2023 nieuw zand aan op het strand van Katwijk. Deze zandsuppletie verstevigt de kust en voedt de duinen en houdt de kustlijn op zijn plaats. Speciale baggerschepen zuigen het zand op van de Noordzeebodem, op zo’n 14 kilometer van de kust van Katwijk. Daarna vaart het schip naar de kust. Het zand wordt via een persleiding op het strand gespoten en daar spreiden bulldozers het verder uit.

De kust van Katwijk moet worden versterkt tussen paal 89 en het uitwateringskanaal (raaien: 8600-8850). Door golven, stroming en wind is hier veel zand van de kust verdwenen. Rijkswaterstaat vult de zandkust aan met 600.000 m3 soortgelijk zand uit zee.

Eerdere suppletie

De kust van Katwijk is in 2014 versterkt met een ‘dijk in duin’-constructie om Katwijk en omgeving beter te beschermen tegen de zee. De kustlijn is daarbij de zee-inwaarts verplaatst. De uitbouw steekt uit in de vorm van een bolwerk, waardoor de kust hier sterk slijt. Het zand op het strand en onder water voor de kust helpt de golven op te vangen.

Voor de veiligheid van Katwijk en het achterland is het belangrijk om dit zand om de paar jaar weer aan te vullen. In 2019 is er ook een strandsuppletie (400.000 m3) uitgevoerd.

Kustlijnzorg

Rijkswaterstaat onderhouden de kustlijn van Nederland met de zandsuppleties uit het Programma Kustlijnzorg. Dat beschermt Nederland tegen overstromingen, geeft ruimte voor natuur en recreatie en laat de kust meegroeien met de stijging van de zeespiegel.

Recreëren tijdens de werkzaamheden

Tijdens de werkzaamheden zijn het strand en de zee buiten het werkterrein open voor recreatie. Het werkterrein is echter verboden gebied, vanwege de veiligheid. Op het water gelden ook enkele restricties voor watersporters.