Wetenschappelijk onderzoek naar spoordijken

wetenschappelijk onderoek naar spoordijken - graphic trein op dijk

ProRail, TU Delft en Deltares doen tot 2027 wetenschappelijk onderzoek naar het gedrag van rijdende treinen op spoordijken. Daartoe is begin oktober een overeenkomst getekend voor het Research Program RESET getekend. RESET onderzoekt de (gecombineerde) effecten van meer en zwaarder treinverkeer met daarbij klimaatverandering. De studie richt zich ook op hoe de beheerder kan inspelen op die gevolgen voor de spoordijken. Er is binnen Europa weinig fundamentele systeemkennis op dit gebied. Deze studie kan ook van betekenis zijn voor andere landen met dergelijke problemen.

De mobiliteitsgroei heeft grote invloed op het spoor. Veel spoor ligt op baanlichamen: de verhoogde ondergrond onder het spoor. Tachtig procent van deze spoordijken dateert van voor 1920. Niet alleen zijn ze gebouwd met de toen beschikbare kennis en eisen; ook is de belasting van het spoor sindsdien enorm gegroeid en veranderd. De treinen zijn zwaarder en sneller, en het  verkeer op het spoor in vele malen intensiever dan in de bouwtijd van de spoordijken. Dat brengt (onderhouds)kosten en risico’s met zich mee. De slechte kwaliteit van de ondergrond leidt regelmatig toto instelling van snelheidsbeperkingen voor treinen.

Onderzoekspartners

“Door met meer en zwaardere treinen te rijden, ontstaan er problemen met de ondergrond”, zegt Karel van Gils, directeur Innovatie & Technologische Vernieuwing bij ProRail op de site van de spoorbeheerder. “Dit onderzoek is een unieke samenwerking, met zowel fundamenteel als toegepast onderzoek. De TU Delft brengt theoretische kennis in, Deltares is goed in veldtesten, het vertalen van de modellen naar praktische toepassingen en ProRail kijkt bijvoorbeeld naar beschikbaarheid en betrouwbaarheid. Het is een integrale aanpak.” De uitkomsten van de RESET-studie leren waar het spoor zou moeten worden versterkt en op welke manier, met specifieke oplossingen per baanlichaam.

Klimaatverandering

Naast intensivering van de spoorbelasting wordt de conditie van de spoordijken ook beïnvloed door klimaatverandering. Het noodweer met extreme wateroverlast en overstromingen deze zomer in Limburg zijn actuele voorbeelden daarvan. ProRail wil zijn kennis over de invloed van klimaatverandering op de stabiliteit van de ondergrond uitbreiden. Dit wetenschappelijk onderzoek het inzicht in maatregelen die nodig zijn om de gewenste mobiliteitsgroei in de komende jaren te faciliteren.