asfalt
Foto: Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat, TNO en TU Delft zijn gestart met het Kennisprogramma Knowledge-based Pavement Engineering (KPE). De bedoeling is om in dit samenwerkingsproject tussen de drie organisaties langjarig wetenschappelijke en toegepaste kennis op te doen over de levensduur van asfalt. Het omvat onderzoeken naar onder andere de invloed van veroudering, bindmiddeleigenschappen, additieven en (herhaald) hergebruik van asfalt. De resultaten worden gedeeld met marktpartijen en publieke opdrachtgevers.

Het kennisprogramma moet bijdragen aan de transitie naar duurzame wegverharding en daarmee aan het bereiken van de ambitie van Rijkswaterstaat om in 2030 klimaatneutraal en circulair te werken op de Nederlandse rijkswegen. Met honderd procent CO₂-reductie, hoogwaardig hergebruik van alle materialen en halvering van het gebruik van primaire grondstoffen.

Gefundeerde keuzes
Met de opgedane kennis uit de onderzoeken kunnen de specialisten bij Rijkswaterstaat, en bij andere publieke opdrachtgevers, tot gefundeerde keuzes komen voor duurzame wegverharding. Daarbij moet duidelijk zijn wat de maatregelen op de lange termijn opleveren.

Lange historie
Rijkswaterstaat, TNO en TU Delft hebben al een lange historie waar het gaat om onderzoek van asfalttoepassingen. Nu is dit geconsolideerd in een meerjarig kennisprogramma voor de aankomende vier jaar. Het KPE-programma biedt mogelijkheden om samen te werken aan nieuwe inzichten binnen de wegenbouw, zoals bijvoorbeeld een meer fundamentele basis voor het bepalen van de levensduur, door de combinatie van experimenten en modelleren. Binnen dit programma spelen diverse facetten een belangrijke rol: het modelleren en testen van asfalt op verschillende schaalniveaus, het omgaan met onzekerheden in eigenschappen, de belastingen en de aanleg- en gebruiksomstandigheden, en het monitoren van gedrag over de tijd.

Modellen
TNO heeft faciliteiten voor het uitvoeren van experimenten om de kwaliteit en levensduur van wegdekken te onderzoeken. Op basis van deze experimenten ontwikkelen de onderzoekers van dit onderzoeksinstituut modellen voor levensduurvoorspelling en testprotocollen voor onder andere nieuwe, duurzame wegdektypen.