Wavin
Het nieuwe distributiecentrum HUB010 van Vlot Logistics speelt een centrale rol in het rioolvervangingsproject (foto: Vlot Logistics).

Kunststof-leidingenproducent Wavin heeft de aanbesteding gewonnen voor een groot project in Rotterdam, gericht op het circulair maken van het rioolstelsel. In 2050 wil de gemeente volledig circulair zijn en de materiaalkringlopen hebben gesloten. Daarom heeft Rotterdam vervanging van het rioolstelsel besproken met de markt en een aanbesteding uitgeschreven: circulaire buizen tegen zo laag mogelijke milieukosten.

Wavin kwam bij deze aanbesteding – voor de renovatie en vervanging van veertig kilometer rioolsystemen – als beste naar voren. Er is beoordeeld op emissiereductie bij de productie van de leidingsystemen, op het hergebruik van kunststof materialen en op emissievrij transport. Jeroen van der Wal, rioolbeheerder gemeente Rotterdam: “Het merendeel van de rioolwerkzaamheden is op basis van verzakkingen. We willen daarom kunststof rioolbuizen verleggen in plaats van vervangen. We halen dan de buizen omhoog en plaatsen een buis op de juiste hoogte in de grond. Concreet betekent dit dat we rioolbuizen uit de grond halen, controleren, schoonmaken en vervolgens weer terugplaatsen. Samen met aannemers en Wavin kijken we waar pilots gedraaid kunnen worden om dit proces te testen.” Wavin en de gemeente Rotterdam hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten met een looptijd van zes jaar.

HUB010
Het nieuwe distributiecentrum HUB010 van Vlot Logistics speelt een centrale rol in het project. Het is strategisch gelegen aan de rand van het centrum, in het havengebied van Rotterdam. Wavin heeft Vlot Logistics aangenomen als logistiek partner om alle Wavin producten te vervoeren. Vanuit het distributiecentrum worden deze met emissievrije voertuigen de binnenstad in vervoerd. Dit geldt ook voor retourstromen. Mohammed El Mecaniqui van Wavin: “Op onze locatie hebben we de mogelijkheid om ladingen tijdelijk in opslag te nemen of over te laden naar één van de emissievrije voertuigen. Zo dragen we bij aan het behalen van een efficiënte en duurzame levering voor Rotterdamse projecten.”

Geen woorden maar daden
Binnen het rioolvervangingsproject kan een rioolbuis door middel van hergebruik een tweede leven krijgen. Dit zorgt ervoor dat er minder geproduceerd moet worden en resulteert ook in minder vervoer van materialen. El Mecaniqui: “Het is geweldig om te zien dat de gemeente Rotterdam binnen deze opdracht zoveel waarde heeft gehecht aan duurzaamheid. Gezamenlijk kunnen we hiermee echt het verschil maken. Wat ons betreft heeft Rotterdam opnieuw laten zien: geen woorden, maar daden.”