De beschadigde stuw Linne, nadat daar op 10 februari twee op drift geraakte duwbakken tegen botsten (foto: Rijkswaterstaat).

Rijkswaterstaat bouwt een tijdelijke breuksteendam om de schade aan stuw Linne goed in beeld te brengen. De dam zorgt er tegelijk voor dat de waterstand in het stuwpand goed op peil blijft als de wateraanvoer afneemt. Daarmee blijft de stuw stabiel. Maandag 10 februari raakte de stuw beschadigd door twee duwbakken die door de storm op drift waren geraakt.

Door de tijdelijke dam kan de stuw onderwater veilig geïnspecteerd worden. Op basis van de inspecties maakt Rijkswaterstaat een herstelplan om de stuw weer veilig te kunnen gebruiken. De stuw is nu stabiel, maar die situatie kan veranderen als de wateraanvoer wijzigt. Rijkswaterstaat houdt de stuw daarom continu in de gaten.

Breukstenen besteld
De afgelopen week is hard gewerkt aan de berekeningen voor een tijdelijke dam. Rijkswaterstaat kiest voor de bouw van een tijdelijke breuksteendam. De breukstenen zijn inmiddels besteld: de lichtste stenen wegen tussen de 10-60 kg en de zwaarste stenen circa 1000 kg. De dam wordt zo’n 60 meter lang en op het breedste punt, op de bodem van de Maas, wordt de dam zo’n 30 meter. De dam zal zo’n 75 cm boven het waterpeil uitsteken. De bouw duurt naar verwachting 1,5 week. Tijdens de bouw van de dam is de fietsbrug op stuw Linne gestremd.

Risico’s worden laag ingeschat
Bij de huidige afvoeren van de Maas schat Rijkswaterstaat de kans dat de stuw bezwijkt laag in. Mocht de stuw echter tóch bezwijken, dan betekent dit een stijging in de waterstand benedenstrooms en een daling bovenstrooms. Deze waterstandsverandering zal eerst een piek hebben en daarna stabiliseren. Dit zal impact hebben op de directe omgeving en de scheepvaart. Rijkswaterstaat heeft de betrokken gemeenten, de provincie, de Veiligheidsregio Limburg Noord en Waterschap Limburg geïnformeerd. Op dit moment is er geen hinder voor de omgeving en de schepen op de Maas. Schepen maken gebruik van de sluis Linne, die iets verderop ligt.