Zandzakken bij de Prinses Margriettunnel (foto: Simon Bleeker).

De Prinses Margriettunnel in de A7 tussen Sneek en Joure is sinds 6 februari gedeeltelijk weer open voor het wegverkeer. De werkzaamheden daarvoor, onder andere het verwijderen van duizenden zandzakken en het aanbrengen van een nieuw stabilisatiesysteem onder het aquaduct, zijn 6 februari afgerond en dat is eerder dan verwacht. Het onderzoek naar de oorzaak is echter nog in volle gang.

Rijkswaterstaat constateerde in de week van 16 december schade aan het wegdek in de Prinses Margriettunnel in de snelweg A7 bij Sneek. De schade bleek zo ernstig, dat Rijkswaterstaat de A7 tussen Sneek en Joure in beide richtingen moesten afsluiten. Het aquaduct stamt uit 1976 en is pas 46 jaar oud

Grondankers gebroken

Uit onderzoek van Rijkswaterstaat bleek dat waarschijnlijk een deel van de tientallen grondankers die de tunnelmoot op zijn plek moeten houden zijn gebroken. Rijkswaterstaat plaatste 1700 bigbags over de volle breedte van beide rijbanen om ervoor te zorgen dat het asfalt en de tunnelmoot niet verder omhoog konden komen.

Duizenden zandzakken

Later werden nog eens duizenden zandzakken aangebracht op de tunnelelementen. Die zijn eind januari door aannemer Van Hattum en Blankenburg weer verplaatst. Een deel van de zandzakken is vervangen door grote blokken beton van een bedrijf in Akkrum, dat zelf een plan indiende na een oproep van Rijkswaterstaat. Dat leverde ruimte op om een baan vrij te krijgen.

Onderzoek loopt

Na de gedeeltelijke opening geldt een maximumsnelheid van 50 km/u en is er slechts 1 rijstrook per richting beschikbaar. De verschillende onderzoeken lopen nog steeds volop. De resultaten uit deze onderzoeken zijn onder andere nodig voor het maken van een goed herstelplan voor het aquaduct.

Onttrekking grondwater

Op Twitter wordt volop gespeculeerd over de oorzaak. Zo verwijst hoogleraar (TU Delft en RU Groningen) Zef Hemel in een blog naar een krantenknipsel van 17 juni 1976. Toen berichtte het Nieuwsblad van het Noorden over enorme grondverzakkingen als gevolg van de onttrekking van grondwater voor de bouw van uitgerekend de tunnel in het A7-tracé. In plaats van de vergunde 1,5 miljoen kubieke meter werd door de aannemer het tienvoudige weggepompt. Bij Uitwellingerga werden vloeren van huizen onveilig en gingen muren scheuren. Een aantal botenloodsen stortte in.