viaducten
Beeld: Rijkswaterstaat

Al enkele jaren roept Rijkswaterstaat dat forse investeringen nodig zijn voor instandhouding van de infrastructuur. Het gelijk van de dienst wordt momenteel op steeds meer plaatsen in de praktijk pijnlijk aangetoond. In de afgelopen weken bleken twee viaducten (A16 en Velsertraverse) extra ondersteuning nodig te hebben om de tijd te overbruggen tot de geplande renovatie.

Veel bruggen, tunnels, sluizen en viaducten stammen uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Ook zijn ze door de jaren heen intensief belast door steeds meer en steeds zwaarder verkeer. Sinds de jaren 60 is er acht keer meer verkeer en zijn vrachtwagens veel zwaarder beladen. Ook de intensievere scheepvaart zorgt voor slijtage. Het einde van de technische levensduur van een groot aantal bruggen, tunnels, viaducten en sluizen is in zicht. Soms veel sneller dan eerder gedacht, zo blijkt bij viaducten bij het Terbregseplein (A16) en de Velsertraverse (N197).

Scheurvorming

De Velsertraverse maakt onderdeel uit van de N197 en is de aansluiting op de snelweg A22, de verbinding tussen Velsen en Beverwijk. In juni 2021 is voor de eerste keer scheurvorming in het beton van het viaduct geconstateerd. Uit voorzorg is toen een vluchtstrook boven de scheurvorming afgesloten. Uit inspecties van eind december 2021 bleek ook scheurvorming op een andere plek in het viaduct, waardoor ook hier maatregelen nodig waren. Sinds begin 2022 is er hierdoor op de Velsertraverse in de richting van de A22 Velsertunnel een rijstrook minder beschikbaar voor het verkeer.

viaducten
Scheurvorming in de Velsertraverse (foto: Rein).

Extra ondersteuning

De afgelopen maanden heeft Rijkswaterstaat nader onderzoek gedaan. Hieruit blijkt dat het viaduct extra ondersteuning nodig heeft om weer volledig gebruikt te kunnen worden. De huidige inschatting is dat de ondersteuningsconstructie in ongeveer een half tot anderhalf jaar gerealiseerd kan zijn. De planning is onder andere afhankelijk van de aannemer en van levertijden van materialen. Volgens Rijkswaterstaat kan al het verkeer met de extra ondersteuning weer over het viaduct rijden. Het viaduct wordt tot de extra ondersteuning gerealiseerd is, intensief gemonitord. Regionale partners, zoals de provincie Noord-Holland, gemeente Velsen, gemeente Beverwijk en de logistieke sector zijn geïnformeerd en worden waar nodig actief betrokken.

Terbregseplein

Bij het viaduct in de A16 is de situatie nog veel nijpender. Daar plaatst Rijkswaterstaat op korte termijn een constructie om het viaduct vlakbij het Terbregseplein te ondersteunen. Dit is volgens de dienst nodig voor de veiligheid van het verkeer op en onder het viaduct.

Wapening voldoet niet

Het viaduct over de Hoofdweg (s109) in Rotterdam is gebouwd in 1966 en staat ingepland voor renovatie in 2024. Bij de voorbereiding hiervan is eind 2020 geconstateerd dat de wapening van de dekken constructief niet voldoet. Daarom is in 2021 de vervanging van de dekken toegevoegd aan het project A16 Rotterdam en is de weg afgesloten voor zwaar vrachtverkeer. Bij de uitwerking van het uitvoeringsontwerp voor de renovatie zijn begin 2022 nieuwe risico’s ontdekt. Er is een kans op een breuk in het dek van het viaduct, die spontaan ontstaat, zonder tekenen van schade vooraf. De TU Delft heeft de onderliggende berekeningen van deze risico’s gevalideerd en bevestigd.

Renovatie naar voren halen?

Daarom heeft Rijkswaterstaat per direct maatregelen genomen om het viaduct te ondersteunen. De aannemer is al bezig met de voorbereiding, waaronder de reservering van personeel en materieel. Vóór 23 mei moet de ondersteuning worden aangebracht. De ondersteuning zal dan nodig zijn tot de dekken van het viaduct zijn vervangen. De vervanging staat gepland in 2024. Er wordt nu gekeken of de renovatie van het viaduct kan worden vervroegd.

Mogelijk wegafsluiting

“Met de gemeente Rotterdam vindt overleg en afstemming plaats”, schrijft minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) aan de Tweede Kamer. “Verder zijn de meest betrokken stakeholders zoals TLN en EVO geïnformeerd over de ontstane situatie. Mocht het onverhoopt niet lukken het viaduct tijdig te ondersteunen, dan zal de weg moeten worden afgesloten voor alle vrachtverkeer, wat ernstige verkeershinder zal opleveren.”

Meer geld nodig

In de Miljoenennota voor 2022 staat dat Rijkswaterstaat 2,1 miljard euro kan investeren in onderhoud, vervanging en renovatie. Daarmee werd op Prinsjesdag voor een deel tegemoetgekomen aan de noodroep van Rijkswaterstaat en de infrasector. Zij stellen al langer dat er veel te weinig budget beschikbaar is voor het in stand houden van infrastructuur. “Zonder investeringen zullen er steeds vaker storingen optreden en spoedreparaties nodig zijn”, zegt Rijkswaterstaat. Volgens brancheorganisaties in de infrasector is er structureel 4 miljard euro per jaar meer nodig dan er nu beschikbaar is.