Recycler Renewi neemt PARO over

Renewi - stockbeeld bouwafval

Recyclingsbedrijf Renewi neemt per augustus PARO over, buro ontwerp & omgeving en GMP Exploitatie. De mededingingsautoriteiten hebben daarvoor groen licht gegeven. Daardoor kan de voorwaardelijke overnameovereenkomst van 23 mei j.l. geëffectueerd worden.

PARO blijft vooralsnog een zelfstandige B.V., mettertijd zal het onderdeel worden van Renewi Commercial Waste Nederland. Met de overname versterkt Renewi haar positie versterkt in Noord-Holland.

Renewi wil als waste-to-productbedrijf bijdragen aan een duurzame samenleving. Met de transactie breidt Renewi haar capaciteiten uit in de verwerking van afvalstromen uit de bouw- en infrasector, met als doel waardevolle secundaire grondstoffen te produceren en oplossingen te bieden gericht op de verdere transitie naar een circulaire economie.

Over Renewi

Recyclingsbedrijf Renewi richt op het onttrekken van waarde uit afval en gebruikte materialen, in plaats van op de verwijdering ervan door verbranden of storten. Het bedrijf speelt ook een sleutelrol in het beperken van grondstoffenschaarste door de productie van secundaire materialen. Op die manier haakt het in op zowel sociale als regelgevende trends en draagt het bij tot het creëren van een schonere, groenere wereld. Renewi wil een duurzaam, toonaangevend waste-to-productbedrijf zijn in de meest geavanceerde circulaire economieën ter wereld.
Door te kiezen voor recycling, vermijdt het bedrijf de uitstoot van meer dan 3 miljoen ton CO2 en speelt het zo een rol in het bijdragen aan een duurzame samenleving, het maken van de overgang naar een circulaire economie en het stimuleren van de vooruitgang die nodig is om de klimaatverandering een halt toe te roepen.
Renewi maakt gebruik van innovatie en de nieuwste technologieën om afval om te zetten in bruikbare materialen, zoals papier, metaal, plastic, glas, hout, bouwmaterialen, compost en energie, en heeft ruim 6.500 werknemers in 162 vestigingen in zes landen in Europa en het Verenigd Koninkrijk. Renewi is marktleider in de Benelux en een regionale Europese leider op het gebied van recycling.

Over PARO

GMP Exploitatie BV handelt onder de merknamen PARO, Cirqu en Buro Ontwerp & Omgeving (Buro). PARO opereert vanuit een grote en goed vergunde verwerkingsfaciliteit gelegen in het havengebied van Amsterdam. PARO exploiteert twee geavanceerde sorteerlijnen voor de verwerking van gemengd bouw- en sloopafval, evenals grof huishoudelijk afval (c300kt).  Bovendien stelt een nieuw geïnstalleerde mineralenclassificatie- en wasinstallatie PARO in staat om secundaire bouwmaterialen te produceren uit bouw- en sloopafval (c500kt). Met een recyclingpercentage van ongeveer 78% zal PARO bijdragen aan de doelstelling van Renewi om in 2025 een recyclingpercentage van 75% voor de hele groep te bereiken. Op 31 december 2021 rapporteerde PARO een omzet van €43 miljoen, een EBITDA van €9,9 miljoen, een bedrijfswinst van €7,3 miljoen en bruto activa van €34,4 miljoen.