Door het coronavirus draait de medische sector op volle toeren. Dit kan leiden tot een tekort aan relevante producten zoals mondkapjes en beademingsapparatuur, maar ook tot technische vraagstukken die snél moeten worden opgelost. Het KIVI, de Nedelande beroepsvereniging van ingenieurs, heeft daarom een online platform opgezet. Hier zit een team klaar dat binnenkomende vraagstukken beoordeelt en onmiddellijk doorspeelt naar één of meer KIVI-leden of andere technische experts die zich hebben aangemeld.

“Wanneer iedereen zijn of haar capaciteiten en competenties inzet in de strijd tegen het coronavirus, moet het mogelijk zijn deze crisis zo snel mogelijk te beheersen en te beëindigend. Leden van KIVI stellen dan ook graag hun kennis, ervaring, producten en (bedrijfs)capaciteit beschikbaar voor alle technisch georiënteerde vraagstukken afkomstig uit de vitale sectoren” geeft Joanne Meyboom, president van de beroepsvereniging van ingenieurs KIVI aan.

Online platform
Lid van het KIVI-hoofdbestuur Jan Wind nam parallel aan de maatregelen van de overheid initiatief, en zette met andere KIVI-leden een online platform op waar vraag en aanbod bij elkaar komen. “Zowel onze eigen leden als externe technische experts kunnen zich aanmelden om te helpen met kennis maar ook met productiecapaciteit, materialen, onderdelen enzovoorts. De tweede link op het platform is bestemd voor vraagstellers om hun probleem te deponeren.”

Concrete vragen uit de vitale sector die binnenkomen worden beoordeeld door meer dan honderd coördinatoren waaronder leden van de KIVI-afdeling ‘medische technologie’. Zij zoeken vervolgens binnen de pool van meer dan 400 experts de beste partijen om hiermee aan de slag te gaan. Wind: “Alle mogelijk kennis en middelen zijn beschikbaar. Van steriel 3D printen tot transportmaterieel, en van ICT tot medische technologie. Ook de eerste hulpvragen zijn binnen en uitgezet.”

Naast concrete vragen zijn ook slimme ideeën welkom; míts deze bedoeld zijn voor het oplossen van acute problemen in de vitale sector tijdens de corona-crisis. Ook deze worden bekeken en – bij een positieve beoordeling – gepubliceerd op de KIVI-website.

Wind: “We merken onder onze leden en andere experts die zich hebben aangemeld een enorme bereidheid om zich in te zetten deze crisis zo snel mogelijk te slechten.”

>  Naar het online platform