Kadaster kiest Fugro weer voor landmeetkundige diensten

landmeetkundige diensten van Fugro voor het Kadaster
Fugro optimaliseert in de nieuwe samenwerking met het Kadaster het werkproces door een korte doorlooptijd én grote nauwkeurigheid van landmeetkundige diensten.

Onlangs is Fugro een nieuwe samenwerking voor de duur van 4 jaar aangegaan met het Kadaster voor het uitvoeren van landmeetkundige diensten. Fugro gaat tot 2025 opnieuw Geo-data van vastgoed in Nederland vastleggen en de samenwerking met het Kadaster verder versterken.

‘Voor de eeuwigheid’
Het Kadaster registreert van al het vastgoed (o.a. grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. Een deel van het inmeten van perceelgrenzen doet het Kadaster zelf. Dat betreft de metingen als gevolg van een verkoopakte na verkoop van (een deel van) een perceel. De rest van deze landmeetkundige kadastrale werkzaamheden wordt uitbesteed aan o.a. Fugro, dat sinds 2017 werkzaam is voor het Kadaster. Daarnaast verzorgt Fugro een belangrijk deel van de splitsingen die bij het Kadaster worden aangevraagd. Fugro voert metingen uit op basis van o.a. GNNS en tachymetrie. Daarmee worden afspraken die bij de notaris zijn gemaakt geverifieerd en – na controle – ‘voor de eeuwigheid’ vastgelegd in de Kadastrale Registers.
Rechtszekerheid
Jos Swagemakers, contractmanager bij het Kadaster: “Onze registers bieden rechtszekerheid: mensen kunnen er rechten aan ontlenen. Voor alle Geo-data in onze registraties geldt dan ook, dat ze op het moment van verificatie actueel, correct, gecontroleerd en compleet moeten zijn. De oplossing van Fugro geeft een duidelijke visualisatie van het landmeetkundige kadastrale proces. Fugro laat innovatieve technieken zien, toont bereidheid tot samenwerken en het delen van kennis. Bovendien houdt Fugro in het hele werkproces van de landmeetkundige diensten rekening met de COVID 19-regels van het RIVM.”
Aanwijs-app
Patrick Bakhuizen, business development manager bij Fugro: “Om het werkproces te optimaliseren biedt onze oplossing een mogelijk nieuw te ontwikkelen aanwijs-app, waarbij op kantoor én in het veld van alle meetposten altijd de laatste stand van zaken in beeld te brengen is. Mede hierdoor worden een korte doorlooptijd én een grote nauwkeurigheid gewaarborgd; juist ook bij de grote aantallen wekelijks te verrichten metingen.”