Fugro-consortium ontwikkelt emissievrije scheepsmotoren

emissievrije scheepsmotoren - foto van het onderzoeksschip Fugro Pioneer | Foto: Fugro
Het onderzoeksschip ‘Fugro Pioneer’ dat emissievrij moet gaan varen op ethanol

Onder leiding van Fugro heeft het consortium MENENS (Methanol als Energiestap Naar Emissieloze Nederlandse Scheepvaart) een subsidie toegekend gekregen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor de ontwikkeling van methanol als brandstof voor emissievrije scheepsmotoren.

De 22 partners in het consortium vertegenwoordigen de hele maritieme sector in Nederland, waaronder leveranciers van apparatuur, scheepsontwerpers, -bouwers en -eigenaren en Geo-data en onderzoeksspecialist Fugro.

Fugro Pioneer

De leidende rol van Fugro in het consortium omvat het ombouwen en aanpassen van de motoren van het onderzoeksschip ‘Fugro Pioneer’ met als uiteindelijk doel om begin 2023 met dit schip emissievrij op methanol maritieme onderzoeken uit te voeren. Fugro zal binnen het consortium een belangrijke bijdrage leveren aan de bredere ontwikkeling van deze technologie voor emissievrije scheepsmotoren en het daarbij horende scheepsontwerp, de veiligheidsprocedures en erkenning van deze emissievrije brandstoftechnologie.

Best haalbare optie

Volledig emissievrije scheepvaart is niet eenvoudig, aangezien de meeste schepen op dit moment nog steeds fossiele brandstof gebruiken. Hoewel er verschillende wegen zijn om de CO2-emissies in de maritieme sector te verminderen, zijn er op de korte en middellange termijn slechts een paar reële alternatieven. Voor een grootschalige introductie is methanol de meest haalbare optie gebleken.

Klimaatneutraal in 2035

Mark Heine, CEO van Fugro zegt: “Dit is een belangrijke en concrete stap van Fugro op weg naar onze ambitie van klimaatneutraliteit in 2035. Mijn dank gaat met name uit naar de mensen bij RVO en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat die deze subsidie mogelijk maken voor de Nederlandse transportsector.”