Foto: Mourik

Bouwers kunnen vanaf volgend voorjaar met subsidie uitstootvrij bouwmaterieel, zoals graaf- en heimachines, betonmixers en bouwaggregaten, kopen. Ook kunnen ze subsidie krijgen voor ombouw of aanpassing van hun materieel van diesel naar waterstof of elektrisch. Staatssecretaris Van Weyenberg trekt daar tot 2030 in totaal 270 miljoen euro voor uit, schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Van Weyenberg (Infrastructuur en Waterstaat): “Uitstootvrij bouwen scheelt een hoop kopzorgen over stikstof. En het betekent schonere lucht en minder herrie. Het ombouwen of vervangen van vervuilende bouwmachines kost veel geld. Daarom geven we bouwondernemers graag een steuntje in de rug.” De subsidieregeling is op 3 december in internetconsultatie gegaan. Die consultatie loop tot 16 januari 2022.

Aanpak Stikstof en het Klimaatakkoord

Het kabinet wil dat de bouw in 2030 60 procent minder stikstof en 0,4 megaton minder CO2 uitstoot, zoals vastgelegd in de Aanpak Stikstof en het Klimaatakkoord. Deze subsidieregeling moet daaraan bijdragen. Bijna alle stikstofuitstoot van de bouw komt van het gebruik van de bouwvoertuigen en machines op de bouwplaats. Deze machines en bouwvoertuigen, waarvan er naar schatting zo’n tachtigduizend zijn in Nederland, draaien vaak de hele dag op diesel en stoten naast stikstof ook fijnstof en broeikasgassen uit.

Tot 50 procent van de aanschafkosten

Ondernemers kunnen tot 40 procent van de aanschafkosten terugkrijgen. Het kabinet wil MKB-bedrijven extra tegemoetkomen: zij kunnen daarom tot 50 procent subsidie krijgen. Het gaat daarbij om de aanschaf van nieuwe machines en bouwvoertuigen, bijvoorbeeld met een batterij of op waterstof. Ook bestaand materieel kan met subsidie worden aangepakt. Het gaat dan bijvoorbeeld om de ombouw van diesel naar elektrisch, of het plaatsen van een katalysator die stoffen als stikstof opvangt. Deze optie is ook beschikbaar voor grote zeegaande bouwvaartuigen. Verder is er subsidie mogelijk voor de innovatie en ontwikkeling van nieuwe technieken. Bijvoorbeeld voor nieuwe zware uitstootvrije machines, zoals hijskranen en grote betonauto’s met de bijbehorende nieuwe laad- of tankoplossingen op de bouwplaats.

Specifiek voor de bouw

Deze regeling is specifiek ontworpen voor materieel dat in de bouw wordt gebruikt. In 2022 is er 20 miljoen euro beschikbaar. Bouwers kunnen ook oplaadfaciliteiten aanvragen, zoals bijvoorbeeld batterijcontainers voor op de bouwplaats. Er is een maximumbedrag per bedrijf en aanvraag. Ook moeten bouwers aan een aantal voorwaarden voldoen, om bijvoorbeeld fraude en snelle doorverkoop te voorkomen.

Routekaart

Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, is blij met de subsidieregeling: “Ik vind het belangrijk dat de bouw- en infrasector bijdraagt aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord en daarom versneld de transitie naar zero emissie mobiele werktuigen/(bouw)materieel maakt. Daarom werken Bouwend Nederland, BMWT en CUMELA samen met de overheid aan een routekaart die de weg wijst naar een volledig schone bouw. Het ombouwen van materieel en de aanschaf van emissievrije machines zijn echter nog erg duur. Daarom is het goed dat het kabinet de portemonnee trekt, met deze impuls kan de sector verder doorontwikkelen en wordt deze belangrijke transitie voor ondernemers realistischer en beter betaalbaar.”

Breed pakket aan maatregelen

Het geld voor deze regeling voor de bouw komt uit het brede pakket aan stikstofmaatregelen dat het kabinet al eerder aankondigde. Het Rijk treft daarnaast tal van maatregelen om ondernemers te helpen over te stappen op schonere alternatieven. Voor ondernemers is er bijvoorbeeld al een subsidieregeling voor elektrische bestelauto’s, en ook voor uitstootvrije vrachtwagens komt er op korte termijn een regeling. Ook voor de binnenvaart is er een vergelijkbare regeling. Eerder dit jaar trok het kabinet de portemonnee om binnenvaartschepen uit te rusten met katalysatoren om de stikstofuitstoot terug te dringen.