Foto: Daf Trucks

Acht samenwerkingsverbanden van ondernemers en onderzoekers krijgen in totaal 150 miljoen euro rijkssteun van het kabinet om te werken aan innovaties die het vervoer schoner en slimmer moeten maken. De ideeën komen uit de hele mobiliteitssector: de auto-industrie, luchtvaart en maritieme sector. In totaal zijn er 109 bedrijven en 27 onderzoeksinstellingen betrokken bij deze projecten.

De gedachte achter de subsidie is dat innovaties in de mobiliteitssector doorwerken in andere sectoren, zoals bouw en industrie, waarmee ze extra bijdragen aan de Nederlandse klimaatdoelen. Vanwege de coronacrisis hebben bedrijven en kennisinstellingen in de mobiliteitssector volgens het kabinet minder financiële middelen voorhanden om te werken aan nieuwe ontwikkelingen die de sector duurzamer maken. “Ook economisch is vernieuwing nodig”, stelt het kabinet. “De Nederlandse mobiliteitssector is een belangrijke toeleverancier voor andere landen, zoals Duitsland en Frankrijk. Door te blijven innoveren kan onze mobiliteitssector die positie behouden.”

Acht projecten

Het kabinet heeft eenmalig 150 miljoen euro beschikbaar gesteld via de Subsidieregeling R&D mobiliteitssectoren. Een onafhankelijke adviescommissie heeft de ingediende projecten beoordeeld. De projecten die rijkssteun krijgen, zijn:
• Green Transport Delta – Elektrificatie: nieuwe batterijtechnologieën voor elektrisch vervoer.
• Green Transport Delta – Waterstof: verbrandingsmotoren, brandstofcellen en tankinfrastructuur voor gebruik van waterstof.
• BrightSky: verduurzaming van de Nederlandse luchtvaartsector op en rond de luchthaven, met Schiphol als proeftuin.
• Thermoplasten voor een duurzame luchtvaart: lichtgewicht materialen voor de productie van kleine elektrische passagiersvliegtuigen.
• Vloeibaar waterstof composiettank voor civiele luchtvaart: lichtgewicht brandstoftank waardoor vliegtuigen op vloeibare waterstof kunnen vliegen.
• LNG-ZERO: technologieën om de uitstoot van LNG-aangedreven schepen drastisch te verminderen.
• MENENS: methanol als duurzame brandstof voor schepen
• Sustainable H2 Integrated Propulsion Drives: voortstuwings- en energiesystemen voor schepen op basis van waterstof.

DAF Trucks

Bij het tweede project uit bovenstaande lijst (Green Transport Delta – Waterstof) is vrachtwagenproducent DAF Trucks betrokken. Het project richt zich op het opzetten van een innovatief ecosysteem waarin Research & Development gericht wordt op diverse veelbelovende waterstoftechnologieën. Het hoofddoel van dit project is het ontwikkelen van drie waterstoftechnologieën:
• waterstofverbrandingsmotoren;
• waterstofbrandstofcellen;
• een volgende generatie technologie voor waterstoftankinfrastructuur.
Waterstofverbrandingsmotoren vormen behalve voor de automotive sector ook een belangrijke ontwikkeling voor de binnenvaart. In dit project wordt dat mede onderzocht.