Aanbrengen CO2-etend asfalt | Foto: PolyCiviel

Een in Groningen ontwikkelde asfaltconstructie, met olivijn in de deklaag, blijkt daadwerkelijk in staat om CO2 te absorberen. Dat laten analyses van de 60 meter lange onderzoeks-asfaltstrook zien die ligt in de Klimaatproeftuin bij BuildinG in Groningen. Het project is een samenwerking van ingenieursbureau PolyCiviel in Leek met Ohpen Ingenieurs en aannemer Oosterhof-Holman.

PolyCiviel-eigenaar Piet Zijlstra is de man achter de vinding, waarin het mineraal olivijn een sleutelrol speelt. Olivijn is een gesteente met basische eigenschappen, waardoor het een reactie met CO2 uit de lucht aangaat wanneer het met water in aanraking komt. Het broeikasgas hoeft dus nergens te worden opgeslagen; het verdwijnt ‘gewoon’. Olivijn werd al eerder toegepast om broeikasgassen te binden, bijvoorbeeld als strooisel langs wegen. De toepassing in de vier centimeter dikke asfaltdeklaag is echter nieuw.

Teststrook
Het innovatieve wegdek is door Zijlstra ontwikkeld in het lab van Asfalt Productie Westerbroek, met Ohpen Ingenieurs en aannemer Oosterhof Holman als partners. In de deklaag zijn de gebruikelijke steenslagen vervangen door olivijn. In 2020 is de uitvinding in de zogeheten Klimaatproeftuin van BuildinG in Groningen getest.
Tests op de proefstrook bevestigen d.m.v. infraroodmetingen en PH-waardebepalingen van het regenwater dat het wegdek daadwerkelijk CO2 aan de lucht onttrekt. Ook de hechting van olivijn aan bitumen is getest en voldoet aan de verwachtingen. Het innovatieve wegdek voldoet tevens aan alle stroefheidseisen.

Grootschaliger toepassing
Hoewel asfalt met olivijn wat duurder is dan gangbaar asfalt, is er ruimte interesse van wegbeheerders. De verwachting is dat meerkosten zullen worden terugverdiend doordat de milieubelasting van het reguliere product vanzelfsprekend ook kosten met zich meebrengt. Zijlstra: “Olivijn staat inmiddels op de zogeheten OPWA-lijst (Omschrijving Productgroep Warm Asfalt). Er mogen namelijk niet ‘zomaar’ allerlei stoffen mogen worden toegevoegd aan asfaltmengsels. Met deze registratie staat niets grootschaliger toepassing in de weg.  Asfalt Productie Westerbroek kan het product vervaardigen en leveren. De beschikbaarheid van het mineraal is overigens geen probleem; het kan in voldoende hoeveelheid in Europa worden verworven.”