Product Category Rules voor Nederlandse asfaltmengsels

Aanleg Randweg Woerden | Foto: Bouwend Nederland

In opdracht van het Asfalt Impulsproject ‘Aantoonbaar Duurzaam Asfalt’ zijn Product Category Rules (PCR-NL) ontwikkeld. Ze bevatten specifieke rekenregels voor milieuprofielen (LCA’s) van asfaltproducten in Nederland, in aanvulling op de generieke rekenregels die voorgeschreven worden door de SBK Bepalingsmethode.

Gelijk speelveld
Nederland verduurzaamt en de asfaltsector draagt hier volop aan bij. Om op uniforme manier de duurzaamheid van asfalt te kunnen berekenen zijn rekenregels nodig. Met de Product Category Rules creëert de sector een gelijk speelveld voor alle partijen die werkzaam zijn in de asfaltsector voor wat betreft duurzaamheid.
Aan aanbestedende diensten wordt gevraagd deze per 1 januari 2021 te gaan gebruiken, zodat de sector de noodzakelijke voorbereidingen kan treffen

Door wie zijn de regels opgesteld?
De PCR-NL zijn opgesteld door TNO in nauwe samenwerking met een Technische-Inhoudelijke Commissie (TIC), waarin opdrachtgevers, asfaltproducenten en LCA-experts zijn vertegenwoordigd. Daarnaast zijn voor de onderhoudsfase asfaltonderhoudsbedrijven geraadpleegd. De NL-PCR is in beheer van de Permanente Commissie Duurzaamheid (PCD) van de Vakgroep Bitumineuze Werken (VBW), waarbij voor vragen en/of opmerkingen contact op kan worden genomen met het secretariaat van de VBW. Het streven van alle partijen is om deze rekenregels jaarlijks te updaten op basis van de actualiteit.

 

>  Download hier de Product Category Rules