Herstel Calandbrug gaat maanden duren

Calandbrug - foto van de open staande brug
De Calandbrug zal de komende maanden open blijven staan | Foto Rijkswaterstaat

Het herstel van de defecte Calandbrug in het Europoort-Botlekgebied gaat meerdere maanden duren. De hefbrug kan al die tijd niet meer bediend worden, omdat er lagers bij het omloopwiel kapot zijn. Hij staat open sinds 10 mei, zodat het scheepvaartverkeer vrije doorgang heeft. Rijkswaterstaat heeft omleidingsroutes voor het wegverkeer ingesteld.

De stalen Calandbrug in de N15 dateert van 1969. De hefbrug ligt over het Calandkanaal, dat overigens nog gegraven moest worden ten tijde van de opening van de brug. De brug kan tot 50 meter worden geheven en is 60 meter breed. De brug kent 2×2 rijstroken, een voetpad, een fietspad en twee goederensporen. Het spoor is sinds afgelopen najaar niet meer in gebruik; de treinen rijden sindsdien over het Theemswegtracé.

Voorrang voor de scheepvaart

Achter de Calandbrug ligt de Brittanniëhaven. De bedrijven daar zijn volgens een bindende afspraak gevestigd ‘alsof zij aan open zee liggen’. Vandaar dat bij de Calandbrug het scheepvaartverkeer voorrang heeft op het wegverkeer. Vooral vanwege de filedruk die dat veroorzaakte voor het wegverkeer is rond de eeuwwisseling de Burgemeester Thomassentunnel aangelegd naast de Calandbrug. Deze tunnel houdt nu voor het reguliere wegverkeer de omrijtijd beperkt tot enkele minuten. Voor fietsers en vervoerders van gevaarlijke stoffen is de vertraging groter.

Herstel

De schade aan de brug kwam aan het licht doordat een tikkend geluid optrad. Uit voorzorg is daarop de bediening van de brug direct gestaakt. Onderzoek gaf duidelijkheid over de oorzaak. Het herstel is een omvangrijk werk. Het defect zit diep in de brug en grote onderdelen moeten vervangen worden. De brug zal daardoor meerdere maanden buiten functie zijn. In de komende weken vindt ook controle plaats van de andere lagers van de omloopwielen.