Grave
De John S. Thompsonbrug over de Maas in Grave (foto: Rijkswaterstaat).

Vanaf 15 oktober kan verkeer tot 50 ton weer gebruikmaken van de John S. Thompsonbrug over de Maas in Grave. De beperking tot 10 ton en bijbehorende omleiding komen dan te vervallen, met uitzondering van de kerstvakantie waarin nog een aanrijschade wordt hersteld.

De brug stamt uit 1928. In die periode konden stalen brugdelen niet aan elkaar worden gelast, maar werden verbindingen gemaakt door middel van klinken. Eind 2019 kwam uit inspecties naar voren dat op verschillende plekken roestvorming was ontstaan. Om meer zekerheid te krijgen over het draagvermogen van de brug, zijn verdere onderzoeken en berekeningen uitgevoerd. Daaruit werd duidelijk dat er gewichtsbeperkende maatregelen nodig waren van 10 ton per voertuig. Met de gewichtsbeperking werd de brug minder belast en bleef ze veilig beschikbaar voor het overige verkeer. Dat de brug in Grave half oktober al wordt opengesteld voor zwaarder verkeer, is veel vroeger dan verwacht. In de laatste planning werd nog rekening gehouden met november. Volgens Rijkswaterstaat zorgt de ‘intussen opgedane ervaring ervoor dat het herstel van de stevigheid van de brug sneller klaar is’.

Kerstvakantie: tijdelijk terug naar 10 ton
In de kerstvakantie herstelt Rijkswaterstaat nog een aanrijdschade. Bij dat herstel hoort ook het plaatsen van de zogenoemde ‘protheses’, die een deel van de krachten opvangen die op de knooppunten in de brug staan. De brug krijgt in totaal 124 protheses. De laatste komen op de locatie die door de aanrijding beschadigd is geraakt. Eerst wordt de schade hersteld, daarna worden de protheses geplaatst. Zonder tegenslag vinden de werkzaamheden plaats van 27 december 2021 tot 9 januari 2022. Die periode geldt de gewichtsbeperking tot 10 ton weer. In eerste instantie waren deze herstelwerkzaamheden voor de herfstvakantie gepland. Hoogwater zorgde echter voor vertraging. In overleg met diverse partijen is de stremming verplaatst naar de kerstvakantie. Zo ontstaat de minste overlast.

Nieuwsbrief
Op de projectpagina Maas: onderhoud en reparatie John S. Thompsonbrug Grave kunt u meer informatie vinden over het herstel van de brug. Hier kunt u zich ook opgeven voor de algemene nieuwsbrief over de werkzaamheden aan de brug in Grave.