Aanvraag tweede ronde SSEB-subsidie geopend

Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel

Mourik zero-emission graafmachine
De graafmachine op waterstof die Mourik in eigen beheer ontwikkelde

Op 9 mei is de tweede ronde van de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) opengesteld. Infra- en bouw- en grondverzetondernemingen kunnen een aanvraag doen om emissieloos materieel aan te schaffen of bestaand materieel om te bouwen naar een emissie-arme variant. Dat kan gaan om bouwwerktuigen of bouwvaartuigen. Ook vernieuwende ideeën die emissieloze bouwmachines en de laadinfrastructuur verbeteren kunnen subsidie krijgen vanuit de SSEB.

De overheid heeft het budget voor de regeling verhoogd van 5 miljoen naar 36 miljoen euro. Dat is gebeurd naar aanleiding van de ervaringen in de eerste ronde in 2022. Daar bleek het subsidiebudget zwaar onderbemeten, waardoor aanvragen die op zichzelf binnen de regeling pasten toch buiten de boot vielen.

Er zijn vier SSEB-subsidiekanalen

  • SSEB Aanschaf –  voor de aanschaf van emissieloze bouwmachines
  • SSEB Retrofit – voor het ombouwen naar emissiearm of emissieloos van bestaande bouwwerktuigen en bouwvaartuigen
  • SSEB Innovatie (project experimentele ontwikkeling) – voor een project experimentele ontwikkeling om emissieloze bouwmachines en de laadinfrastructuur te vernieuwen
  • SSEB Innovatie (haalbaarheidsstudie) – Voor een haalbaarheidsonderzoek dat leidt tot een project experimentele ontwikkeling naar innovaties van emissieloze bouwmachines en de benodigde laadinfrastructuur.

Aanvragen

Aanvragen kan via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).