RandstadRail 3 komt-aan op Den Haag-Centraal | Foto: Omroep West

Zes infraprojecten maken kans op een bijdrage in de eerste ronde uit het Nationaal Groeifonds, in de volksmond bekend als het ‘Wobke Wiebesfonds’. Het Groeifonds van de ministers Hoekstra en de inmiddels afgetreden Wiebes heeft in de komende vijf jaar twintig miljard euro klaarstaan voor projecten die Nederland vooruit moeten helpen. Om ten minste uit de crisis te komen moet Nederland zijn economische groei op een hoger niveau brengen; dat voorkomt dat uitgavenposten als de zorg ook in de toekomst onbetaalbaar worden.

De projecten die in de eerste (versneld opgestarte) aanvraagronde overbleven na toetsing op de toegangscriteria, zijn donderdag 14 januari naar de beoordelingscommissie gestuurd. Het gaat om veertien projectvoorstellen, waarvan zes infraprojecten:

  • Schaalsprong Metropolitaan OV en Verstedelijking Zuidelijke Randstad: hoogwaardig openbaar vervoer in de regio’s Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer (snelle bus, tram, lightrail);
  • Schaalsprong Metropolitaan OV-systeem in de Metropoolregio Amsterdam: het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp en het sluiten van de metroring Isolatorweg naar Amsterdam Centraal;
  • Brainportlijn Eindhoven: zelfrijdend vervoer in de regio;
  • Schaalsprong Metropolitaan OV in de Metropoolregio Utrecht: de aanleg van twee lightrailverbindingen;
  • Aanleg van twee buisleidingen voor grondstoffenvervoer van de haven van Rotterdam naar Chemiecomplex Chemelot Zuid-Limburg;
  • Vitale, robuuste, veilige en bevaarbare rivieren: verbetering van de bevaarbaarheid en ‘klimaatproof’ maken van de grote rivieren, met name de Waal. Ook uitbreiding van de sluiscapaciteit bij Grave en Weurt staat op de agenda.

Onder de niet gehonoreerde aanvragen zijn ook infraprojecten. De Lelylijn, de snelle treinverbinding tussen de Randstad en Groningen, kan bijvoorbeeld niet rekenen op financiering.

Aangezien de gezamenlijke aanvragen het budget overschrijden, kan niet ieder project rekenen op een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds.

Geld wordt beschikbaar gesteld na een positief advies van de commissie en een besluit van het kabinet, dat verwacht wordt in het tweede kwartaal van 2021.

>  Download hier de Kamerbrief ‘Overzicht voorstellen projecten Nationaal Groeifonds’