Frank Spaargaren plotseling overleden

In zijn woonplaats Oosterbeek is zondag 4 oktober, geheel onverwacht, op 79-jarige leeftijd waterbouwkundig ingenieur Frank Spaargaren in zijn slaap overleden. Spaargaren was een van de ingenieurs die aan de basis stond van de stormvloedkering in de Oosterschelde.

De in Haarlem geboren Spaargaren kreeg begin jaren zeventig de leiding over de afsluiting van de Oosterschelde. Na protesten van vissers en de milieubeweging werd in 1974 besloten dat deze niet met een dam zou worden afgesloten, maar half open moest blijven. In 1976 werd onder leiding van Spaargaren een begin gemaakt met de bouw van de pijlerdam. Maar toen de kering in 1986 officieel werd geopend, was Spaargaren niet meer in dienst van Rijkswaterstaat.

Carrière na Rijkswaterstaat
In 1979 is Spaargaren overgestapt naar bouw- en baggerbedrijf Volker Stevin, mede omdat de echte technische waterbouw binnen Rijkswaterstaat volgens hem steeds minder aanzien krijgt. Van 1987 tot 1995 was hij voorzitter van de raad van bestuur van DHV Group en vervolgens twee jaar algemeen directeur van het Waterbouwkundig Laboratorium in Delft.

Betrokken
Ook na zijn pensionering bleef Spaargaren betrokken bij waterbouwkundige projecten in Nederland. Zo sloeg hij in 2013 alarm toen bleek dat Rijkswaterstaat noodzakelijke bestortingen in het Deltagebied achterwege liet en pleitte hij met het oog op de stijgende zeespiegel voor afsluiting van de Nieuwe Waterweg. Verder hield hij zich bezig (daartoe vaak uitgenodigd door bezorgde burgers) met dossiers als de Markermeerdijken en de bochtafsnijding in de Waal bij Varik-Heesselt.