Suurhoffbrug
Foto: Paul van Baardwijk/Rijkswaterstaat

De Suurhoffbrug is sinds maandag 27 september weer volledig beschikbaar voor verkeer in beide richtingen. Met het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag in het weekend van 25 en 26 september is een grote versterkingsoperatie afgerond, waarbij eerst een extra brug in de A15 werd geplaatst. De oude brug werd in drie maanden tijd grondig opgeknapt.

Toen de Suurhoffbrug in 1973 werd opgeleverd, werd er nog rekening gehouden met passage van slechts enkele vrachtwagens per dag. In de loop van de tijd groeide het verkeer en werden de vrachtwagens ook veel zwaarder. De brugconstructie had daaronder te lijden en er waren voor de Suurhoffbrug veel niet-ingeplande reparaties nodig. Een groot deel van de Nederlandse infrastructuur heeft met dat probleem te kampen. Versterking van de bruggen en andere kunstwerken in Nederland zal miljarden euro’s gaan kosten, hebben Rijkswaterstaat en de infrasector berekend. In de Miljoenennota voor 2022 heeft het demissionaire kabinet een bedrag van 3,6 miljard euro gereserveerd voor onderhoud, vervanging en renovatie aan wegen, vaarwegen, spoor, bruggen en het hoofdwatersysteem, maar het is aan het nieuwe kabinet om hiervoor een structureel budget vrij te maken.

Tweede brug
In mei 2021 is er een tweede brug naast de oude brug geplaatst. De nieuwe, 200 meter lange boogbrug is samengesteld op een werf in Krimpen aan den IJssel en werd in mei in één week tijd dwars door Rotterdam vervoerd naar het Hartelkanaal en in de A15 gelegd. Sinds eind juni rijdt verkeer richting Rotterdam over deze nieuwe brug en verkeer richting Maasvlakte/Oostvoorne over de oude brug. Zo zijn de lasten van het verkeer verdeeld en wordt de oude Suurhoffbrug ontzien.

Grondige renovatie en innovatieve versterking
Het rijdek van de bestaande brug onderging vervolgens een grondige renovatie, waarbij alle schades in het dek werden gerepareerd en hele stukken staal in het dek zijn vervangen. Het deel waar de brug vroeger open en dicht ging, kreeg een eigen aanpak. In de zomer zijn hier nieuwe dekplaten op de oude vastgemaakt met epoxy en bouten. Een innovatieve versterkingsmethode die speciaal voor de Suurhoffbrug is onderzocht, getest en gereed is gemaakt voor toepassing, in samenwerking met onder andere TNO en de TU Delft. De nieuwe methode is volgens Rijkswaterstaat effectief en voegt minder gewicht toe aan de brugconstructie dan traditionele methoden, zoals hogesterktebeton.

Hergebruik boogbrug
De komende weken vinden er alleen nog afrondende werkzaamheden plaats op en bij de Suurhoffbrug. Met naar verwachting weinig hinder voor het verkeer. Dankzij de renovatie en de tweede brug blijft de verbinding volgens Rijkswaterstaat de komende jaren veilig te gebruiken, en is er eigenlijk alleen nog gepland onderhoud nodig. Rond 2030 komt er op de plek van de Suurhoffbrug een nieuwe oeververbinding. De intentie is om de nieuwe boogbrug hierbij te hergebruiken.