Urban Mining

Verouderde infrastructurele werken kunnen een bron van materialen zijn voor nieuwe bouwwerken. Bouwmaterialen als beton, zand, mergel, klei, steen en hout zijn uitstekend herbruikbaar. Dat levert niet alleen milieutechnische maar ook economische voordelen op. Drees & Sommer heeft daarom samen met EPEA de Asset Management tool Urban Mining ontwikkeld, een circulaire aanpak voor infrastructurele bouwwerken.

Urban mining is het proces waarbij zeldzame materialen worden teruggewonnen uit afgedankte producten, bijvoorbeeld uit oude apparatuur. Hergebruik van deze materialen voorkomt natuurlijke uitputting door intensieve mijnbouw en het transport over grote afstanden. Het gaat hierbij niet alleen om kostbare metalen uit bijvoorbeeld mobiele telefoontjes of afgedankte computers. Ook infrastructurele (kunst)werken lenen zich uitstekend voor urban mining. Bouwmaterialen toegepast in infrastructurele werken zoals bruggen, viaducten en snelwegen kunnen bij sloop van die bouwwerken worden teruggewonnen. Het team Smart Infrastructure van Drees & Sommer en EPEA hebben daar samen een aanpak voor ontwikkeld.

Bouwwerken als materialenbank
EPEA is de grondleggende organisatie achter het Cradle-to-Cradle-concept (C2C). Samen met vastgoedadvies- en projectmanagementbureau Drees & Sommer ontwikkelt EPEA oplossingen voor de hele waardeketen. Michael Moradiellos, teamleider Real Estate bij EPEA Benelux: ”Meer dan de helft van de exploiteerbare materialen bevindt zich bovengronds, opgeslagen in onze gebouwen en infrastructuren. Het is tijd om die voorraad intelligent te gaan beheren.”

Materialenpaspoort
Nick Waterman, teamleider Smart Infrastructure bij Drees & Sommer Netherlands, legt de werking van de Asset Managementtool voor infrastructurele Urban Mining uit: “Van elk bouwwerk wordt een 3D-model gemaakt waarbij data als locatie, bouwjaar, oppervlak en inhoud worden vastgelegd in een database. Alle toegepaste grondstoffen en materialen worden geïnventariseerd en geverifieerd door middel van kernboringen en laboratoriumonderzoek, waarna een Materialenpaspoort wordt opgesteld.” Bij toekomstige renovatie of sloop van het bouwwerk kunnen de grondstoffen en materialen op basis van alle beschikbare informatie eenvoudig worden ‘gedolven’ en opnieuw worden ingezet.

Internationaal
De herwonnen materialen zijn inzetbaar binnen het eigen projectenportfolio van de eigenaar van het bouwwerk, of kunnen als grondstof worden verkocht aan derden. “Onze samenwerking met Madaster (kadaster voor materialen, red.) op internationaal niveau stelt ons in staat om grote hoeveelheden gegevens en projecten te beheren. Met deze toegang tot een bron aan informatie zijn wij in staat onze opdrachtgevers optimaal te adviseren over circulaire mogelijkheden voor hun onroerend goed”, stelt Waterman.

Meer informatie
Er zijn twee brochures uitgebracht met meer informatie over deze Urban Mining-aanpak. Eén over het Asset Management en één over de C2C-aanpak.