RIVM: te veel PFAS in voedsel en drinkwater

te veel PFAS in voedsel en drinkwater; foto moestuin

In Nederland zit te veel PFAS in voedsel en drinkwater, blijkt uit recent onderzoek van het RIVM. Mensen krijgen daar een deel van binnen door consumptie. Dat kan nadelige gevolgen hebben voor hun gezondheid. Daarom adviseert het RIVM de overheid om te zorgen dat mensen minder blootgesteld worden aan PFAS.

Drinkwater en voeding

Doordat PFAS in veel verschillende voedingsmiddelen en in drinkwater voorkomt, kunnen mensen zelf weinig doen om het te vermijden. Water en gevarieerde voeding zijn belangrijk om gezond te blijven, zelfs als ze kleine hoeveelheden PFAS bevatten. Ons voedsel levert ook voedingsstoffen die we nodig hebben. Het RIVM stelt in zijn onderzoeksrapportage dat het drinken van kraanwater verantwoord is, omdat inname van PFAS langs die weg beperkt is. Wel noemt het instituut twee locaties van waar de consumptie van groenten uit moestuinen wordt afgeraden: de omgeving van de fabriek Chemours in Dordrecht en het complex Sluisdijk in Helmond.

Oppervlaktewater en vis

Van de hoeveelheid PFAS in oppervlaktewater (zoals meren, kanalen of sloten) kregen de onderzoekers een beeld door PFAS-metingen te doen in vissen die in dit water leven. Hieruit blijkt dat het oppervlaktewater niet geschikt is om dagelijks vis uit te eten. Dit sluit aan bij het bestaande advies van het Voedingscentrum om niet regelmatig zelf gevangen vis te eten.

PFAS aan banden leggen

Het is een internationaal probleem dat er te veel PFAS in voedsel en drinkwater zit. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) werkt het RIVM mee aan een Europees traject om het gebruik en de productie van PFAS terug te dringen. Maar doordat de stoffen heel langzaam afbreken, zullen ze nog jarenlang in onze leefomgeving aanwezig zijn. Daarom is het belangrijk om het contact met deze stoffen zoveel mogelijk terug te dringen.

Het RIVM doet nog verder onderzoek, onder andere naar PFAS in bodem en oppervlaktewater.

Lees meer infra nieuws of bekijk onze andere platformen voor industrie nieuws of water nieuws uit de watersector.