Boogbrug bij Vianen bij 2e poging succesvol verwijderd

boogbrug bij Vianen - luchtfoto met gantry hefsysteem
Foto: Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat en aannemerscombinatie KWS – VES – DDM hebben zondagavond 21 november 2021 de stalen boogbrug bij Vianen verwijderd. Twee weken eerder moest de eerste poging om de brug uit te varen afgeblazen worden, omdat een van de lierkabels van het ponton waarop de brug moest komen beschadigd raakte. Daarna was het wachten op een dag met goede omstandigheden om de zware brug te kunnen vervoeren. Met een ideale combinatie van weer, wind en waterstand deed zich een nieuwe kans voor, en die kon worden verzilverd.

Het uitvaren van de boogbrug trok veel publieke belangstelling, zowel op locatie als digitaal. Door verlichting op het ponton was het uitvaren goed te volgen. Ongeveer 6.000 mensen volgden de operatie via de live stream.

Optillen

De stalen brugboog weegt ongeveer vijfduizend ton en is dertig meter hoog. Dit maakte deze klus geen alledaags karwei. Onderaannemer Mammoet bouwde een ‘gantry systeem’; een hijsconstructie die de brugboog ondersteunde en optilde.
Op een ponton onder de brug  zaten 8 masten gemonteerd, die in de 8 heftorens op de brug werden ‘geklikt’. Zo kreeg het ponton bij hoog water het gewicht van de brug te dragen. Bij springtij was het mogelijk het gevaarte van zijn plek te krijgen.

Sloop

De boogbrug bij Vianen heeft een lange historie; lees daarover het stuk op OTAR van 31 augustus 2021. De brug had echter geen functie meer sinds de ingebruikname van de 2 nieuwe Lekbruggen in de snelweg A2 bij Vianen, rond de eeuwwisseling. Onderzoek naar mogelijkheden om de brug te hergebruiken leverden geen realistische opties op, noch als hele brug, noch in delen. De iconische brug zal daarom gesloopt worden.

De stalen boogbrug wordt in de komende drie weken in stukken gesneden. Dat gebeurt in de voorhaven van de Prinses Beatrixsluis bij Nieuwegein. De brugdelen zijn straks klein genoeg om onder de ‘nieuwe’ Jan Blankenbrug doorgevaren te worden voor de uiteindelijke sloop, op de werf van Mammoet in Schiedam. Zo’n 99 procent van de grondstoffen – asfalt, beton en staal – wordt hergebruikt. De fraai gemetselde pijlers langs de Lek blijven staan. Ze vormen een aanvaarbeveiliging voor de Jan Blankenbrug en de oude kazematten die erin verwerkt waren zijn in de winter ideaal voor vleermuizen.

De aannemer start vanaf maandag 22 november met het verwijderen van het laatste deel van de brug. Dat is de aanbrug, de voormalige verbinding in de uiterwaarde tussen de brug en de oever, aan de Vianense kant.