Luchtfoto gebouw Rijkswaterstaat Westrave, Utrecht foto: Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

Naar aanleiding van een uitzending van het tv-programma Zembla is commotie ontstaan rond de verondieping van de waterplas Over de Maas bij Alphen, door storting van granuliet.

Grond of bouwstof?
Granuliet is een fijn materiaal dat overblijft na het breken van grote stukken graniet (bijvoorbeeld voor het maken van steenslag dat wordt gebruikt in asfalt). Er is verschil van inzicht over de vraag of granuliet grond of bouwstof is. Zembla stelt dat dat laatste het geval is, en dat het een schadelijke afvalproduct betreft. Het programma suggereert dat de vergunningverlening heeft plaatsgevonden onder politieke druk. Daarbij is discussie over de rol van Rijkswaterstaat en oud-minister Halbe Zijlstra.

Rijkswaterstaat erkent dat de onduidelijkheid  te lang heeft voortbestaan of granuliet valt binnen de definitie van grond of moet worden gezien als een bouwstof op basis van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). De conclusie luidt echter dat het om grond gaat, en dat granuliet onder voorwaarden vastgelegd in het Bbk, goed en veilig te gebruiken is.

>  Lees hier de verklaring van Rijkswaterstaat