Resultaten Nationaal laadonderzoek 2022 gepubliceerd

Veel animo voor thuisladen met zonnepanelen

Nationaal laadonderzoek - laadpaal in parkeergarage
Oplaadpalen voor electrische auto's op de begane grond van de bezoekersgarage van het ziekenhuis MUMC+ in Maastricht

De resultaten van het 3e Nationaal laadonderzoek zijn gepubliceerd. Het onderzoek belicht de laatste trends in het autogebruik en laadgedrag van EV-rijders. En dit aar is er vanzelfsprekend bijzondere aandacht voor de problematiek rond energieprijzen.

Het Nationaal Laadonderzoek 2022 is een initiatief van ElaadNL, Vereniging Elektrische Rijders (VER) en Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en wordt uitgevoerd door Rijksuniversiteit Groningen. Het jaarlijkse onderzoek levert een schat aan informatie op. Dit jaar deden een recordaantal respondenten (bijna 3000) mee aan het onderzoek.

Nationaal laadonderzoek 2022 - cover van het onderzoeksrapport

Stijgende prijzen

De stijgende energieprijzen hebben effect op het laadgedrag. De stroomprijs is gedurende de onderzoeksperiode (11 april 2021 tot 1 juni  2022) sterk gestegen. Ruim een vijfde van de thuisladers (21%) geeft aan een duurder stroomcontract te hebben. Een vierde van de EV-rijders (rijders van elektrische auto’s) met een aangepast en duurder energiecontract kiest er voor om vanwege kosten van privé thuislaadpunt naar een publiek laadpunt  over te stappen om te laden.

“Als straks de meeste stroom-contracten thuis (veel) duurder zijn kan dit leiden tot meer druk op de publieke laadpaal,” zegt Maarten van Biezen van de Vereniging Elektrische Rijders (VER). Dit effect zal waarschijnlijk van tijdelijke aard zijn. Op dit moment zijn stroomtarieven van publieke laadpunten in veel gevallen lager zijn dan laden thuis. Maar ook de tarieven van publieke laadpunten zullen naar verwachting binnen afzienbare tijd stijgen, waardoor het kostenvoordeel ten opzichte van thuisladen wegvalt. Laadkosten en tankkosten groeien naar elkaar toe. Dat is zorgelijk, gezien de ambities voor elektrisch rijden en het belang hiervan voor de klimaatdoelstelling.”

Tevredenheid over laadinfrastructuur in Nederland

Alle manieren van laden scoren een ruim voldoende rapportcijfer bij de EV-rijders. Thuis laadpunten scoren het hoogst (9,3), openbare laadpunten (6,8) het laagst. Het overgrote deel van de EV-rijders laadt thuis op eigen terrein de auto op.
Een opvallend hoog aantal thuisladers heeft zonnepanelen: 79%. Ter vergelijking: landelijk hebben zo’n 19% van de huishoudens zonnepanelen.

Plaatsing publieke laadpunten gaat traag

In 45% van de geslaagde aanvragen van een publieke laadpaal duurde het 7 tot 12 maanden tot plaatsing. Ook in een Vereniging van Eigenaren (VvE) loopt nog driekwart tegen problemen aan. Maarten van Biezen: “Het helpt om minder vraaggestuurd te plaatsen en veel vaker – vooruitlopend op de vraag – laadpunten te plannen en te plaatsen, om doorlooptijden te verkleinen. Gelukkig gebeurt dit al steeds vaker.“

Snelladen

30% procent van de volledig elektrische rijders rijdt nooit meer kilometers op een dag dan de actieradius van hun auto, en hoeft dus onderweg nooit extra te laden. 68% geeft aan maximaal twee keer per maand bij te laden. EV-rijders zijn positief over snelladen (rapportcijfer 7,9) –  65% van de EV-rijders gebruikt wel eens een snellader.

Naar het buitenland

63% gaat met de EV ook naar het buitenland voor werk of vakantie. De grootste groep die dat niet doet bestaat uit mensen die überhaupt niet met de auto naar het buitenland gaat. Diverse media berichtten eerder dat EV-rijders vaak met een benzineauto naar het buitenland gaan; dat blijkt niet uit de cijfers, slechts 6% geeft aan dit te doen.

Steeds normaler

Uit het Laadonderzoek 2022  blijkt dat elektrisch rijden steeds ‘gewoner’ wordt. In termen van de beroemde adoptiecurve van Rogers nemen de groepen early adopters ( 59%) en innovators (22%) af onder EV-rijders, terwijl de andere groepen groeien: early majority (13%) en late majority (5%).

Slim laden

Ook ‘slim laden’ is in het onderzoek meegenomen. 50% van de respondenten geeft aan wel eens slim te hebben geladen. Dit is een stabiel resultaat, dat ook in de vorige twee onderzoeken gehaald werd. In 20% van de slim-laden-sessies geeft de EV-rijder aan helemaal niets te hebben gemerkt van de aanpassingen op het laadprofiel, 6% geeft aan negatieve ervaringen te hebben gehad. Vooral de EV-rijders die thuis slim laden zijn hier erg enthousiast over. Zij laden thuis vooral op met zelf opgewekte zonne-energie, of maken prijsbewust gebruik van het goedkopere nachttarief.

Regionaal

Regionale informatie in het Nationaal Laadonderzoek 2022 is beschikbaar voor een aantal indicatoren, zoals  laadmix, bijladen per maand, rapportcijfers en knelpunten per laadmogelijkheid.

Over de Initiatiefnemers

De volgende organisaties zijn initiatiefnemers van het Nationaal Laadonderzoek: ElaadNL is het kennis- en innovatiecentrum op het gebied van slim laden en een samenwerkingsverband van de Nederlandse netbeheerders. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stimuleert de overstap naar elektrisch rijden door financiële ondersteuning, het opzetten van samenwerkingsverbanden en kennisdeling (www.rvo.nl/elektrischrijden). De Vereniging Elektrische Rijders (www.evrijders.nl)  is sinds 2015 dé stem van de EV-rijder in Nederland. De vereniging heeft als missie om elektrisch rijden te versnellen, bijvoorbeeld door EV-diensten en faciliteiten toegankelijker te maken voor een breed publiek. De Rijksuniversiteit Groningen (www.rug.nl) is partner in dit onderzoek en heeft onder andere meegewerkt aan de opzet en analyse van de enquête. Ook het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) steunde dit onderzoek.

>  Download de hele onderzoeksrapportage