Renovatie bewegingswerken Oosterscheldekering gestart

Oosterscheldekering vanaf het strand bij de Veerse Gatdam
Oosterscheldekering vanaf het strand bij de Veerse Gatdam | © Rijkswaterstaat - Harry van Reeken

Rijkswaterstaat heeft een aanvang gemaakt met de renovatie van de bewegingswerken in de Oosterscheldekering. Het is de eerste opknapbeurt sinds de stormvloedkering in 1986 in gebruik werd genomen. De renovatie gaat meerdere jaren duren.

De Oosterscheldekering tussen Schouwen-Duiveland met Noord-Beveland heeft 62 schuiven die normaal gesproken openstaan. Ze worden gesloten bij verwachting van hoog water. Voor dat openen en sluiten zorgen de bewegingswerken. Gemiddeld vindt sluiting vanwege hoogwater een keer per jaar plaats. Daarnaast zijn er jaarlijks vier testsluitingen.

Renovatieproces

Elke schuif heeft twee bewegingswerken; in totaal gaat het dus om de aanpak van 124 installaties. Van elk daarvan krijgen de cardanbalken en de hydraulische cilinders (de witte pijpen die boven de schuiven uit torenen) een opknapbeurt.

Dit jaar is sprake van een pilot met zes bewegingswerken. In de tweede week van mei vindt het uithijsen plaats van de eerste twee installaties. Een 450-tons kraan tilt ze uit de kering. Vervolgens  gaan ze per vrachtwagen op transport naar de werkplaats van Bosch Rexroth in Boxtel.

Volgend jaar worden de volgende vier bewegingswerken gerenoveerd. Als het werkproces na zes stuks geoptimaliseerd is met hoofdaannemer Hollandia Services, maakt Rijkswaterstaat een planning voor de rest van de 118 bewegingswerken. De werkzaamheden vinden alleen plaats in de kwartalen 2 en 3, om de kering in het stormseizoen maximaal operationeel te houden.

De N57, die over de Oosterscheldekering loopt, is tijdens het inhijsen en terugplaatsen van de bewegingswerken telkens 1 á 2 uur afgesloten.

Omleidingskaart bij sluiting van de oosterscheldekering door renovatie van de bewegingswerken
Beeld Rijkswaterstaat

De Oosterscheldekering heeft een lengte van 9 kilometer. De schuiven zijn elk 42 meter lang en 6 tot 12 meter hoog. De stormvloedkering is het grootste deltawerk in Nederland.