Onderzoek: straatklinker heeft lange levensduur dankzij hergebruik

Uit onderzoek door adviesbureau CE Delft, in opdracht van branchevereniging KNB, blijkt dat ongeveer 90 procent van alle toegepaste straatbaksteen meerdere malen wordt hergebruikt. De levensduur is daardoor bijzonder lang, gemiddeld zo’n 135 jaar. KNB stelt dat de straatklinker gezien zijn circulaire karakter prima past bij de maatschappelijke opgave tot verduurzaming van de bebouwde omgeving.

CE Delft deed onderzoek naar de mate van hergebruik en de levensduur van de gebakken straatklinker. Uit de studie blijkt dat de straatbakstenen meerdere malen worden hergebruikt en daardoor een zeer lange levensduur hebben. Het hergebruik door gemeenten, de grootste afnemers, wordt door de onderzoekers geraamd op ruim 80 procent. Wordt hergebruik door de particulier na gebruik door gemeenten meegenomen in de berekening, dan komt het hergebruik zelfs uit op zo’n 90 procent. De onderzoekers ramen de gemiddelde levensduur op circa 135 jaar.

Lage MKI-waarde
De lange levensduur van straatbaksteen en het hernieuwbare karakter van de primaire grondstof rivierklei maken de straatbaksteen tot een duurzame keuze, concludeert branchevereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB). Dit, tezamen met de besparing op het energiegebruik per eenheid product die de baksteenfabrikanten hebben gerealiseerd, resulteert in een lage MilieuKostenIndicator (MKI-waarde) voor de straatbaksteen. KNB verwacht dat deze MKI op termijn nog verder zal dalen als de sector erin slaagt om over te stappen naar duurzame alternatieven voor aardgas. Een haalbaarheidsonderzoek hiernaar werd in 2019 gestart.

Bevestiging van eerder onderzoek
In 2009 bleek uit onderzoek door Royal Haskoning dat de gemiddelde levensduur van straatbakstenen ongeveer 125 jaar is. Het totale hergebruik bedroeg toen eveneens ongeveer 90 procent. Het nieuwe onderzoek bevestigt de resultaten die Royal Haskoning elf jaar geleden noteerde.