Onderzoek NRC: Onveilige omstandigheden bij aanleg Corbulotunnel

Onveilige omstandigheden - Foto tunnel Rijnlandroute
De aanleg van de Corbulotunnel in de Rijnlandroute, 2020 | ©R Keus

De NRC heeft de uitkomsten gepubliceerd van haar journalistieke onderzoek naar de werkomstandigheden in de Corbulotunnel. Deze tunnel is onderdeel van de RijnlandRoute, de nieuwe wegverbinding tussen Katwijk, via de A44, en de A4 bij Leiden. De krant stelt dat bouwvakkers hun werk in de tunnel verrichtten onder onveilige omstandigheden. De conclusies zijn gebaseerd op gesprekken met dertig betrokkenen, documenten zoals interne rapporten, roosters en loonstroken, en op beeldmateriaal. Provincie Zuid-Holland, als opdrachtgever medeverantwoordelijk voor veilige werkomstandigheden, reageert geschrokken. Aannemingscombinatie Comol5 zegt de onveilige werkomstandigheden niet te herkennen.

De RijnlandRoute wordt aangelegd om verkeersknelpunten in de regio op te lossen. Ook zal de doorstroming verbeteren, met name rond Leiden en Katwijk. De bouw startte eind 2017 en is volgens planning eind 2022 gereed.
De geboorde tweebuizige Corbulotunnel in de N434 onder Voorschoten is het vlaggenschip van het project RijnlandRoute.

Ongevallen

Een intern ongevallenoverzicht van Comol5, een consortium van TBI bedrijven Mobilis en CroonWolter&Dros, Vinci Construction Grands Projects en DIMCO, meldt in de vier jaren dat er gebouwd wordt zeventien ongevallen ‘met verzuim’ in en rond de tunnel. In 2019 deed zich een ongeval voor bij de montage van tunnelboormachine GAIA. Dat kostte een Poolse bouwvakker het leven. Het vertrouwelijk onderzoeksrapport noemt als mede-oorzaken van het ongeluk: tijdsdruk, slechte communicatie, gebrek aan instructie en het meermaals ontbreken van het juiste of goed functionerend gereedschap. Ook werd de opleiding van medewerkers was als onvoldoende gekwalificeerd voor de taken die zij moesten uitvoeren.

Werktijden

Uit roosters blijkt dat de bouwvakkers soms werkweken maakten van meer dan tachtig uren. Het maximum dat is toegestaan is zestig uren. Uitzonderingen zijn alleen mogelijk in overleg met de vakbonden, maar dat is niet gebeurd. Comol5 zegt in een reactie naar de NRC dat de roosters zijn gebaseerd op roosters bij eerdere tunnels, die wél in overleg met de bonden zijn opgesteld. De krant zegt evenwel dat de aannemer dat niet kan aantonen. Het consortium herkent de onveilige omstandigheden die oud-werknemers schetsen niet, zo stelt het. “Veiligheid is het belangrijkste dat er is in de bouw”, aldus de projectdirecteur.

Betalingsproblemen

De veelal Poolse en Portugese bouwvakkers beklaagden zich tegen de onderzoeksjournalisten tevens over de haperende betaling van hun salaris. Zo kregen vaak te laat en soms te weinig betaald door Uitzendbureau Oranjegroep. Het uitzendbureau wijst een wisseling van het betaalsysteem als oorzaak aan, maar stelt dat met nabetalingen is gecorrigeerd wat te weinig werd betaald.