elektrische voertuigen
Arcadis pleit voor veel meer voor iedereen toegankelijke oplaadpunten in woongebieden (foto: Jeroen Bezem)

Uit een wereldwijd onderzoek van advies- en ingenieursbureau Arcadis blijkt dat de markt voor elektrische voertuigen in Nederland het meest volwassen is in vergelijking met andere koplopers in de wereld. Wél is er bedreiging op de lange termijn: Nederland kampt met netcongestie en heeft geen harde doelen gesteld voor het emissievrij maken van het wagenpark.

Uit het rapport dat Arcadis op 10 november presenteerde, blijkt dat er in Nederland voldoende verschillende modellen van elektrische voertuigen beschikbaar zijn. Bovendien zijn dergelijke voertuigen relatief goed betaalbaar en het marktaandeel groeit flink ten opzichte van benzine- en dieselmodellen.

Netwerk moet snel verbeterd worden

Ook als het gaat om onze voertuiglaadinfrastructuur lopen we in Nederland voorop. Hoewel ons elektriciteitsnetwerk snel volloopt is het wél betrouwbaar. We hebben hier ook een Nationale Agenda Laadinfra. De groei van het aantal elektrische auto’s en laadpunten loopt dus goed, met een volgens het rapport een goede strategie. Een punt van aandacht is wel de planning van laadpunten voor de langere termijn. Nederland kampt met netcongestie in sommige delen van het land en we moeten het netwerk snel verbeteren.

Meer openbaar toegankelijke laadpunten

In Nederland zijn er op dit moment 183 elektrische modellen te koop, er zijn per oplaadpunt 6,8 auto’s in omloop en het marktaandeel van elektrische auto’s groeit naar 60 per duizend personen in 2025. Er zijn ook verbeterpunten, stelt Arcadis. Volgens het rapport kan Nederland nog winst behalen als we regels rondom infrastructuur verbeteren voor elektrische voertuigen. Volgens Arcadis-directeur Arnoud Neidig kun je dan bijvoorbeeld denken aan veel meer voor iedereen toegankelijke oplaadpunten in woongebieden. “Ook kunnen laadnetwerken slim gekoppeld worden aan duurzame energieopwekking en opslag. Elektrisch rijden is naast goed voor het klimaat ook nog eens een oppepper voor de luchtkwaliteit en daarmee de gezondheid van de mensen. Nederland streeft naar een snelle transitie naar elektrisch rijden en is koploper op het gebied van e-bikes, e-scooters en verdere elektrificatie van het openbaar vervoer in de stad. Ik vind het heel mooi om in het rapport terug te zien dat wij het hier goed doen.”

Ambitieuzere doelen elektrische voertuigen

Behalve betere regels voor de infrastructuur, ziet Arcadis nóg een mogelijkheid om de Nederlandse koploperspositie verder uit te bouwen, of op z’n minst te behouden. Op dit moment heeft ons land nog geen ‘net zero target’ gesteld en mikt het alleen op 49 procent minder uitstoot van broeikasgassen tegen 2030. “Stevigere eisen op dit gebied zijn een gouden kans voor een land dat streeft naar een progressieve EV-markt”, stellen de onderzoekers van Arcadis in het rapport. Landen als Duitsland, Groot-Brittannië, Ierland, Spanje en Frankrijk scoren aanmerkelijk beter op dat terrein.

Internationale vergelijking

Arcadis onderzocht Nederland, Engeland, Ierland, Spanje, Italië, Frankrijk, Duitsland, Canada, de Amerikaanse staten California en New York, Australië, Singapore, Thailand en China. Arcadis denkt dat rond 2040 zo’n 54 procent van alle nieuwe autoverkopen zal bestaan uit elektrische modellen.